Partnerskabet Tippen Syder

  • Foto: Ole Malling / By & Havn
Partnerskabet Tippen Syder står for naturpleje og naturformidling på Sydhavnstippen.

Partnerskabet Tippen Syder blev dannet i 2008 på baggrund af et 5-årigt projekt om naturpleje og naturformidling på Sydhavnstippen.

Partnerskabet består af grundejer, der bl.a. stiller arealet til rådighed, forskellige foreninger, organisationer og kommunale instanser, der alle bidrager med ressourcer i forhold til opgaveløsningen omkring naturpleje og naturformidlingsaktiviteter i det delvist fredet og selvgroede naturområde kaldet Sydhavnstippen beliggende i Københavns Kommune. Partnerskabet ser i dag således ud:

Ved projektperiodens udløb i 2012 besluttede partnerskabet at fortsætte arbejdet, og dermed udnytte de erfaringer og det arbejde der allerede var blevet udført. Det videre arbejde har været en fortsættelse af de gensidigt forpligtende aftaler, hvor alle parter er budt ind med ressourcer (økonomi, tid) til naturpleje og naturformidlingsaktiviteter. Udgangspunktet for det videre arbejde med Tippen beror på en plejeplan for Tippen.