Den lokale miljøopgave

Din inspiration til grønne og bæredygtige tiltag og aktiviteter

Det er lokaludvalgets opgave at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål og gennemføre egne miljøaktiviteter.

Du kan både læse om lokaludvalgets egne miljøaktiviteter og om andre miljøinitiativer, som kan hjælpe dig i den grønne omstilling.