Begivenheder / arrangementer > Se alle
 • Møde

  Ansøgningsfrist Kgs. Enghavepuljen

  Kgs. Enghavepuljen støtter aktiviteter og projekter i bydelen.

  Tir. 20. apr. kl. 23.59

  Der er frist den 20. kl. 24.00 i hver måned – undtagen weekend/helligdage, hvor fristen rykkes til den efterfølgende mandag. Der er ikke ansøgningsfrist i juni måned. Læs mere om, hvordan du søger støtte.

  Tir. 20. apr. kl. 23.59

 • Møde

  Lokaludvalgsmøde

  Lokaludvalget holder møde en gang om måneden.

  Ons. 28. apr. kl. 19.00 til 22.00

  På møderne drøfter vi aktuelle sager, der vedrører Sydhavnen, godkender høringssvar, orienterer hinanden om vores arbejde i de forskellige arbejdsgrupper, og behandler puljeansøgninger. Lokaludvalgsmøderne holdes normalt torsdage fra kl. 19.00 i Karens Minde Kulturhus. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte med, når vi...

  Ons. 28. apr. kl. 19.00 til 22.00

 • Møde

  Møde i Socialudvalget

  Socialudvalget arbejder med integration, børn & unge, ældre, sociale forhold, sundhed og beskæftigelse.

  Man. 03. maj. kl. 16.30 til 18.30

  Kgs. Enghave Lokaludvalg har tre fagudvalg. Fagudvalgene fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget, fx udkast til høringssvar og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalget, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets...

  Man. 03. maj. kl. 16.30 til 18.30

 • Møde

  Møde i Kulturudvalget

  Kulturudvalget arbejder med kultur, fritid og idræt.

  Tor. 06. maj. kl. 16.00 til 18.00

  Kgs. Enghave Lokaludvalg har tre fagudvalg. Fagudvalgene fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget, fx udkast til høringssvar og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalget, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets...

  Tor. 06. maj. kl. 16.00 til 18.00

Sider


Nyheder

Visualisering af et sorteringspunkt. Illustration CF Møller
Over de næste år skal der sættes 750 sorteringspunkter til affald op i hele København - giv dine input til hvor de skal stå i Sydhavnen!
Visualisering af et sorteringspunkt. Illustration CF Møller
Bliv klogere på Tippens historie og på dyr og planter, du kan møde på Tippen
Så er det lige nu, du skal søge Københavns Kommunes pulje til biodiversitet.
Fårelauget har en fin gammel el-postcykel med lad til at tømme skraldespande med
Foråret er på vej, og det betyder fyldte skraldespande på Sydhavnstippen. Har du lyst til at give en hånd med?
Arkitektforslag til udvikling af Stejlepladsen
Vi har samlet en række spørgsmål og svar om byggeprocessen.
Arealet markeret med rødt viser det samlede græsareal mellem Hørdumsgade og Enghavevej. Den blå cirkel markerer placeringen af det område, som lejes af BaneDanmark og hvor byrummet etableres.
Lokaludvalget bakker om at forbedre det midlertidige byrum i Hørdumsgade som et alternativt byrum til øldrikkerne på Anker Jørgensens Plads.

Sider