Søg støtte

Søg støtte til aktiviteter og projekter, der styrker og udvikler bydelen

OBS. Vi har meget få midler tilbage i puljen fra og med juni

Vi gør opmærksom på, at Kgs. Enghavehavepuljen ved udgangen af maj har meget begrænsede midler (ca. 60.000 kr. pr. 24. juni) tilbage for resten af året. 

Du kan søge Kgs. Enghavepuljen om støtte, hvis du har en god idé til et projekt eller en aktivitet i bydelen. Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Sydhavnen.

For at kunne komme i betragtning til støtte, skal aktiviteten blandt andet være forankret i Sydhavnen og være med til at styrke og udvikle Sydhavnens identitet. 

Hvis du vil lave julerelaterede aktiviteter i Sydhavnen, kan du søge Julepuljen, der har frist den 20. september.

Hvem kan søge

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Sydhavnen. For at kunne komme i betragtning til støtte, skal aktiviteten blandt andet være forankret i Sydhavnen og være med til at styrke og udvikle Sydhavns identitet.

Sådan søger du

Hent og udfyld ansøgningsskemaet med projektbeskrivelse og budget, og send det til vores sekretariat. Du finder vores ansøgningsskema og kontakt herunder. Vi anbefaler, at du læser vores retningslinjer for støtte, inden du søger.

Støtte fra lokaludvalget

Vis alle

Overordnet ramme for støtte

Vi lægger vægt på, at projekter, der modtager støtte, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen mellem boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i lokaludvalgets bydelsplan eller indtænker miljøhensyn som f.eks. affaldssortering, miljømærkede materialer m.v. i udførelsen af projektet.

Støtten gives som udgangspunkt kun til projekter i indeværende år. Ved projekter, der løber henover årsskiftet, er det vigtigt, at budgettet opdeles i to, så det viser hvilke midler, der bruges i fx 2020 og 2021.

Læs vores puljeguide

Vi har udarbejdet en puljeguide, som du finder i dokumenterne nederst på siden, hvor du kan læse om kriterier og formalitetskrav, så du ved, om dit projekt falder inden for vores puljers formål.

Brug vores logo i annoncering

Kgs. Enghave Lokaludvalgs logo og Københavns Kommunes logo skal med, når I annoncerer, reklamerer eller poster noget på nettet om en aktivitet, som lokaludvalget har støttet.

Kgs. Enghave Lokaludvalgs logo findes i flere farver, så du kan få det til at passe på dit grafiske materiale. Kontakt sekretariatet hvis du har brug for en anden filtype.

Københavns Kommunes logo, Københavnermærket, fås i mørkeblå og hvid.

Du finder logoerne nederst på siden.

Ansøgningsfrister og behandlingstid

Kgs. Enghavepuljen 

Ansøgningsfrister

Kgs. Enghavepuljen har ansøgningsfrist hver den 20. i måneden (undtagen juni) kl. 23.59. Vær opmærksom på, at hvis den 20. er en weekend/helligdage, rykkes fristen til den efterfølgende hverdag. 

Behandlingstid

Lokaludvalget behandler ansøgningerne i Kgs. Enghavepuljen på lokaludvalgsmødet i den efterfølgende måned. Det betyder fx, at ansøgninger sendt til og med den 20. januar, behandles på lokaludvalgsmødet i februar. Altså går der op til 40 dage fra ansøgningsfristen til, at ansøgningen behandles af lokaludvalget og du får afgørelsen – alt efter hvornår lokaludvalgsmøderne ligger. Bemærk at der ikke er frist i juni, hvorfor puljeansøgninger modtaget efter majfristen og inden 20. juli, først vil blive behandlet til augustmødet grundet sommerferie i Lokaludvalget og sekretariatet i juli. 

Julepuljen

Ansøgningsfrist

Julepuljen er beregnet til at støtte julerelaterede aktiviteter i Sydhavnen. Der er ansøgningsfrist den 20. september kl. 23.59. Vær opmærksom på, at hvis den 20. er en weekend/helligdage, rykkes fristen til den efterfølgende hverdag. 

Behandlingstid

Lokaludvalget behandler ansøgningerne i Julepuljen på deres lokaludvalgsmøde i oktober.

Hvor kan din aktivitet foregå

For at søge lokaludvalgets pulje, skal din aktivitet foregå inden for Kgs. Enghave lokaludvalgsområde. Se kortet herunder. 

Ofte stillede spørgsmål

Vis alle

Hvad sker der, når jeg har sendt min ansøgning?

Når du har sendt din ansøgning til vores fællespostkasse, vil vi læse den og derefter kvittere dig for indsendelse af ansøgningen. Hvis vi gerne vil have uddybet noget vedrørende din ansøgning, vil vi kontakte dig for at få uddybende informationer. Derefter tages din ansøgning videre til en af lokaludvalgets arbejdsgrupper, der indstiller ansøgningen til et senere lokaludvalgsmøde, hvor den endelige beslutning tages. Du vil derefter få svar fra sekretariatet om, hvad lokaludvalget har besluttet vedrørende din ansøgning. 

Kan jeg søge støtte til aktiviteter, der er afholdt?

Nej, du kan ikke få støtte til dit projekt, hvis dine aktiviteter er afholdt inden beslutningstidspunktet. Dette betyder, at vi kun støtter aktiviteter, der ligger bagefter lokaludvalgsmødet, hvor beslutninger om tildeling af støttemidler tages. Du kan se i vores kalender, hvornår der er lokaludvalgsmøde efter ansøgningsfristen. 

Hvad betyder det, at støtten gives som underskudsgaranti?

Hvis dit projekt tildeles støttemidler fra vores puljer, dækker det underskuddet, som projektet forventes at få. Dette betyder også, at lokaludvalget ikke som udgangspunkt støtter projekter, der regner med et overskud. Giver projektet et mindre underskud end forventet vil støtten være tilsvarende mindre.

Hvornår bliver støtten udbetalt?

Som udgangspunkt vil du få støtten udbetalt, når du har indleveret regnskab og evaluering til sekretariatet, og dette er blevet godkendt af vores økonomimedarbejder. Vær opmærksom på, at alle fakturaer skal være indhentet og tilgængelig for sekretariatet, før støtten kan udbetales. Der vil være mulighed for at få halvdelen af støtten udbetalt før indlevering af regnskab, hvis du søger om dette. 

Hvilke udgifter kan dækkes af en eventuel støtte?

Vi støtter aktiviteter og projekter, der er bydelsrelevante, og som foregår i bydelen. Der lægges vægt på, at projekter, der søges penge til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen mellem boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller tager miljøhensyn i forbindelse med udførelen af projektet. Udgifterne kan være alt fra forplejning, materialeindkøb, leje af lokaler og i begrænset grad honorarer, Som udgangspunkt ydes der ikke støtte til studierejser, varige driftsudgifter eller aflønning af kommunale medarbejdere. 

Kan jeg søge støtte til et projekt, der løber over flere år?

Ja, det kan du godt, men lokaludvalget kan kun støtte den del af projektet, som afvikles i det år, du søger.

Hvis projektet løber henover årsskiftet, er det derfor vigtigt at budgettet opdeles, så det viser, hvilke midler der bruges i fx 2020 og 2021 og dermed søger i det pågældende år. Dette er vigtigt for lokaludvalget, da lokaludvalgets regnskabsår følger kalenderåret og vi derfor skal afslutte vores regnskab ved årsskiftet.