Vær med til at gøre Sydhavnen vildere!

Vi vil øge biodiversiteten i bydelen med vidensdeling, fællesskaber så vel som praktiske projekter.

Bynatur og biodiversitet optager sydhavnerne

Grønne områder, bynatur og biodiversitet er det emne, der optager borgerne allermest i Sydhavnen. Vi er også en af de bydele i København, der har den højeste andel af grønne områder, og mange borgere i Sydhavn oplever i høj grad at have adgang til grønne områder, og af samme grund er det noget, som optager borgerne. Derfor arbejder vi både på at bevare det vi har, men samtidig gøre Sydhavnen vildere!

Du kan være med til at gøre Sydhavnen vildere!

Du kan blive en del af biodiversitetsindsatsen i Kgs. Enghave Lokaludvalg ved at skrive til aq2c@kk.dk. 

Vores nuværende indsatsområder

#1 Vilde vejbede

Vi vil have Sydhavnens vejbede fyldt op med vilde hjemmehørende blomster, der er gode for bestøvere og biodiversitet.

Man kan som en del af biodiversitetsindsatsen få lov til at stå for at passe et vejbed. 

# 2 Vidensdeling og arrangementer

Vi vil holde arrangementer, der er med til at sprede viden i lokalbefolkningen. Der brygges eksempelvis på idéer om, hvordan borgere kan bruge tang fra Valbyparken, der generer nogle badende gæster, som gødning i folks haver/gårde. 

Vi arbejder på at lave informationsskilte til vejbede og træer, så folk kan få inspiration til, hvad de selv skal plante i deres egen altankasse/gård/have. 

# 3 Netværk og fællesskab

Vi vil arbejde på at få kortlagt biodiversitetsindsatser på tværs af byen. 

Et netværk med kontaktpersoner til gård-/havelaug i de forskellige boligforeninger på tværs af bydelen kunne være et oplagt værktøj til dette. Man kunne for eksempel holde gårdvandring. 

# 4 Politik og byudvikling

Der holdes åbne BMU-møder sidste torsdag i måneden (som regel) kl. 19-21. Se mødekalender. 

Vi arbejder med lokalpolitik og byudvikling i Sydhavnen. 

I lokaludvalget er der desuden en aktiv arbejdsgruppe, der specifikt beskæftiger sig med byudviklingen i Bådehavnsgade.

 

#5 Sydhavnstippen

Aktiviteter og arrangementer på Tippen, såsom: 

  • Høstpicnic 14. september 2024 
  • Borgermøde 24. september 2024

Naturpleje på Tippen. Kom og vær med! Du kan for eksempel lære om invasive arter og bruge en le

#6 Jeres gode idéer

Vi er åbne overfor jeres gode idéer!