Møder og fagudvalg

Lokaludvalget mødes fast en gang om måneden.

Lokaludvalgsmøder

Lokaludvalget mødes fast en gang om måneden til lokaludvalgsmøde. På møderne orienterer vi hinanden om vores arbejde i de forskellige fagudvalg, behandler puljeansøgninger og drøfter aktuelle sager, som vedrører Sydhavnen. 

Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte med, når vi diskuterer. Den første halve time er borgernes tid. Her er der mulighed for at spørge lokaludvalget til råds, præsentere en sag, som vi bør se nærmere på, eller lignende.

Referater og dagsordener til lokaludvalgsmøder

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du finde referater og dagsordener fra lokaludvalgsmøderne.

Fagudvalg

Der er tre fagudvalg under lokaludvalget:

1. Bymiljøudvalget 

Bymiljøudvalget arbejder med byudvikling, trafik, miljø, lokalplaner og natur i Sydhavnen.

2. Kulturudvalget

Kulturudvalget arbejder med kultur, fritid og idræt i Sydhavnen.

3. Socialudvalget

Socialudvalget arbejder med integration, børn & unge, ældre, sociale forhold, sundhed og beskæftigelse i Sydhavnen.

Baggrundsgrupper for lokaludvalget

Fagudvalgene fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget, fx udkast til høringssvar, laver projekter og arrangementer i bydelen og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalgene, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets ordinære møde. 

Fagudvalgene mødes en gang om måneden og er åbne for aktive borgere, der har lyst til at være med. 

Mødeplaner for de forskellige udvalg

Vis alle

Mødeplan for lokaludvalgsmøder

Vi holder vores lokaludvalgsmøder på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, torsdage kl. 19-22.

Mødeplan 2024

 • Torsdag den 25. januar
 • Torsdag den 22. februar
 • Torsdag den 21. marts
 • Torsdag den 25. april
 • Torsdag den 23. maj (obs. kl. 19.30)
 • Torsdag den 20. juni
 • Torsdag den 29. august
 • Torsdag den 26. september
 • Torsdag den 24. oktober
 • Torsdag den 21. november
 • Torsdag den 12. december

Mødeplan for Bymiljøudvalget

Vi holder vores Bymiljøudvalgsmøder på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, torsdage kl. 19-21.

Mødeplan 2024

 • Torsdag den 11. januar
 • Torsdag den 1. februar
 • Torsdag den 29. februar
 • Torsdag den 4. april
 • Torsdag den 2. maj
 • Torsdag den 30. maj
 • Torsdag den 8. august
 • Torsdag den 5. september
 • Torsdag den 3. oktober
 • Torsdag den 31. oktober
 • Torsdag den 28. november

Mødeplan for Kulturudvalget

Vi holder vores Kulturudvalgsmøder på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, torsdage kl. 16:30-18:30.

Mødeplan 2024

 • Torsdag den 11. januar
 • Torsdag den 1. februar
 • Mandag den 26. februar (18.30-19.30)
 • Torsdag den 4. april
 • Torsdag den 2. maj
 • Torsdag den 30. maj
 • Torsdag den 8. august
 • Torsdag den 5. september
 • Torsdag den 3. oktober
 • Torsdag den 31. oktober
 • Torsdag den 28. november

Mødeplan for Socialudvalget

Vi holder vores Socialudvalgsmøder på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, mandage kl. 16.30-18.30.

Mødeplan 2024

 • Mandag den 8. januar
 • Mandag den 5. februar
 • Mandag den 4. marts
 • Mandag den 8. april
 • Mandag den 29. april
 • Mandag den 3. juni
 • Mandag den 12. august
 • Mandag den 2. september
 • Mandag den 7. oktober
 • Mandag den 28. oktober
 • Mandag den 25. november