Kgs. Enghave Lokaludvalgs puljerapport

Rapporten fortæller om årets håndtering af de puljemidler, Lokaludvalget har fået til selvstændig disposition af Borgerrepræsentation på Københavns Rådhus. Rapporten er afsæt for Kgs. Enghaves videre arbejde med puljemidler og udarbejdes årligt.