Opdatering: vejledning til private fællesveje

18.02.2020
Vejledningen fra 2015 og rettearket fra 2019, hjælper dig med, hvad dit ansvar som grundejer er, og hvad Københavns Kommune tager sig af.

I 2015 udarbejdede vi sammen med syv af andre lokaludvalg vejledning til private fællesveje. Nu foreligger der et supplerende retteark med opdateringer, som dig og din ejerforening eller vejelav kan orientere dig i.  

Inspiration og vejledning

I vejledningen og rettearket har du muligheden for at få svar på dine spørgsmål om, hvad du skal og kan gøre som grundejer på en privat fællesvej – og hvad kommunen tager sig af. ’Vejledning om private fællesveje’ giver svar på ofte stillede spørgsmål og kommer med inspiration til projekter, som grundejere kan sætte i gang. Vejledningen samler erfaringer fra lokale grundejerfællesskaber, der har kendskab til konkrete sager og udfordringer som grundejere på private fællesveje kan stå overfor.

1000 kilometer københavner-vej

Ud af Københavns godt og vel 1000 kilometer vej er halvdelen private fællesveje. De private fællesveje findes i overvejende grad i yderområderne i kommunen, altså i villakvartererne. Dog findes der enkelte veje i brokvarterne, som er private fællesveje. Denne vejledning omfatter begge typer af private fællesveje. På de private fællesveje er det ikke kommunen, men derimod grundejerne der har ansvaret for at vedligeholde vej og fortov. Det kan være noget af en mundfuld at være grundejer på en privat fællesvej. Der er en række forpligtigelser, som man er nødt til at forholde sig til, men også muligheder for at få indflydelse på vejens brug. Begge dele er beskrevet med lokale eksempler i vejledningen.

Vejledning og retteark

Under dokumenter kan du finde vejledningen fra 2015 og under links finder du opdateringen.