Begivenheder / arrangementer > Se alle
 • Møde

  Møde i Bymiljøudvalget

  Bymiljøudvalget arbejder med byudvikling, trafik, miljø, lokalplaner og natur.

  Tor. 06. maj. kl. 19.00 til 21.00

  Kgs. Enghave Lokaludvalg har tre fagudvalg. Fagudvalgene fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget, fx udkast til høringssvar og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalget, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets...

  Tor. 06. maj. kl. 19.00 til 21.00

 • Møde

  Forretningsudvalgsmøde

  Forretningsudvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende Lokaludvalgets sager og dagsorden.

  Man. 10. maj. kl. 17.30 til 19.00

  Forretningsudvalget består af formanden, de to næstformænd og de tre fagudvalgsformænd: Joan Røge, formand for lokaludvalget Hans Præstbro, 1. næstformand   Jan Fønss, 2. næstformand   Ann Vikkelsø, formand for Bymiljøudvalget  Steen Eriksen, formand for Kulturudvalget  Johan Thornberg, formand for Socialudvalget  Modsat de øvrige udvalg er...

  Man. 10. maj. kl. 17.30 til 19.00

 • Møde

  Ansøgningsfrist Kgs. Enghavepuljen

  Kgs. Enghavepuljen støtter aktiviteter og projekter i bydelen.

  Tor. 20. maj. kl. 23.59

  Der er frist den 20. kl. 24.00 i hver måned – undtagen weekend/helligdage, hvor fristen rykkes til den efterfølgende mandag. Der er ikke ansøgningsfrist i juni måned. Læs mere om, hvordan du søger støtte.

  Tor. 20. maj. kl. 23.59

 • Møde

  Lokaludvalgsmøde

  Lokaludvalget holder møde en gang om måneden.

  Tor. 27. maj. kl. 19.00 til 22.00

  På møderne drøfter vi aktuelle sager, der vedrører Sydhavnen, godkender høringssvar, orienterer hinanden om vores arbejde i de forskellige arbejdsgrupper, og behandler puljeansøgninger. Lokaludvalgsmøderne holdes normalt torsdage fra kl. 19.00 i Karens Minde Kulturhus. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte med, når vi...

  Tor. 27. maj. kl. 19.00 til 22.00

Sider


Nyheder

De igangværende drøftelser om tilpasning af lokaludvalgene bør sikre lige demokratisk service til alle borgere i København
Har du en ildsjæl i maven og en god idé til at skabe lokale fællesskaber i hovedet, så er det nu du skal byde ind.
Der vil blive iværksat mange store anlægsprojekter i bydelen de næste år, og i Lokaludvalget ønsker vi så få gener for beboerne som muligt.
Vi er bekymrede for planerne om, at Valby Skybrudstunnel vil få udløb ved Tippen, og vi mener, at der bør undersøges et alternativt udløb.
Et evt. alkoholforbud skal endeligt vedtages i Borgerrepræsentationen. Vi har skrevet til BR-medlemmerne om vores holdning til sagen.
Inden mandagens borgermøde inviterede vi jer til at sende jeres spørgsmål om projektet til os - vi har sørget for svar fra HOFOR

Sider