Begivenheder / arrangementer > Se alle
 • Møde

  Møde i Kulturudvalget

  Kulturudvalget arbejder med kultur, fritid og idræt.

  Tor. 03. jun. kl. 16.00 til 18.00

  Kgs. Enghave Lokaludvalg har tre fagudvalg. Fagudvalgene fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget, fx udkast til høringssvar og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalget, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets...

  Tor. 03. jun. kl. 16.00 til 18.00

 • Møde

  Møde i Bymiljøudvalget

  Bymiljøudvalget arbejder med byudvikling, trafik, miljø, lokalplaner og natur.

  Tor. 03. jun. kl. 19.00 til 21.00

  Kgs. Enghave Lokaludvalg har tre fagudvalg. Fagudvalgene fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget, fx udkast til høringssvar og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalget, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets...

  Tor. 03. jun. kl. 19.00 til 21.00

 • Møde

  Forretningsudvalgsmøde

  Forretningsudvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende Lokaludvalgets sager og dagsorden.

  Tor. 10. jun. kl. 17.30 til 19.00

  Forretningsudvalget består af formanden, de to næstformænd og de tre fagudvalgsformænd: Joan Røge, formand for lokaludvalget Hans Præstbro, 1. næstformand   Jan Fønss, 2. næstformand   Ann Vikkelsø, formand for Bymiljøudvalget  Steen Eriksen, formand for Kulturudvalget  Johan Thornberg, formand for Socialudvalget  Modsat de øvrige udvalg er...

  Tor. 10. jun. kl. 17.30 til 19.00

 • Møde

  Lokaludvalgsmøde

  Lokaludvalget holder møde en gang om måneden.

  Tor. 24. jun. kl. 19.00 til 22.00

  På møderne drøfter vi aktuelle sager, der vedrører Sydhavnen, godkender høringssvar, orienterer hinanden om vores arbejde i de forskellige arbejdsgrupper, og behandler puljeansøgninger. Lokaludvalgsmøderne holdes normalt torsdage fra kl. 19.00 i Karens Minde Kulturhus. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte med, når vi...

  Tor. 24. jun. kl. 19.00 til 22.00

Sider


Nyheder

Årets julefest får en ny form og lokale foreninger og erhvervsdrivende inviteres til at være med i planlægningen af arrangementet.
Det har været en stor fornøjelse at kunne invitere både børn og voksne til en række gratis naturoplevelser og aktiviteter på Sydhavnstippen.
Vi har fået svar fra Movia og Center for Byudvikling vedr. vores henvendelse om betydningen af Nyt Bynet 2019 for borgerne i Sydhavnen
Mødet blev afholdt i forbindelse med høringsperioden for lokalplanforslag og kommuneplantillæg for den kommende bebyggelse af Stejlepladsen
Ansøg inden den 20. september, hvis du allerede nu vil søge om puljemidler til projekter i 2021.
Du kan både søge både Kgs. Enghavepuljen og Julepuljen

Sider