Usikkerhed om alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads

01.02.2021
Et evt. alkoholforbud skal endeligt vedtages i Borgerrepræsentationen. Vi har skrevet til BR-medlemmerne om vores holdning til sagen.

På sidste ugens møde i Teknik- og Miljøudvalget kom det frem, at det flertal, som vi troede, der var for et midlertidigt alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads, ikke var til stede alligevel. Det betyder, at sagen nu skal andeligt afgøres af Borgerrepræsenationen på Rådhuset.

Derfor har vi besluttet at sende et brev til medlemmerne at Borgerrepræsentationen, for at gøre dem opmærksomme på vores fortsatte søtte af et midlertidigt alkoholdforbud på pladsen. 

Centralt i vores støtte af et alkoholdforbud er, at det er midlertidigt og indføres ekstraordinært som forsøg og uden at skabe præcedens for resten af København. Dertil mener vi at et forbud skal understøttes af en brobyggende social indsats og af en aktiv tilstedeværelse af politiet på pladsen. Disse to indsatser skal være incitamentet til, at brugerne af Anker Jørgensens Plads flytter til et nyt byrum på det grønne areal i Hørdumsgade, der skal stå klar til ibrugtagning snarest muligt.

Vi håber at Borgerrepræsentationens medlemmer vil tage vores brev til efterretning.

Du kan læse hele vores brev herunder