Trekantsgrunden skal have nye vejnavne

07.01.2021
Vejnavnenævnet har sendt os forslag til navne på to pladser og syv veje på Trekantsgrunden, hvortil vi er blevet bedt om at forholde os.

Trekantsgrunden skal omdannes til et nyt bykvarter med boliger og erhverv. Derfor anlægges nye pladser og veje i området, der skal navngives.

Vejnavnenævnet har et kriterie om at veje og pladser i et bestemt område navngives efter et fælles navnetema. Vejnavnenævnet har valgt at veje og pladser på Trekantsgrunden skal opkaldes efter personer indenfor Socialdemokratiet i partiets fremvækst, hvilket også er tilfældet for andre veje i Sydhavnen. Konkret foreslår Vejnavnenævnet, at veje og pladser på Trekantsgrunden navngives efter kvinder, der var medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet.

Vi har diskuteret Vejnævnets forslag, som vi som udgangspunkt godt kan tilslutte os, især at man vælger at fokusere på kvinder. Vi så dog gerne, at man udvidede kriterierne til også at rumme frontfigurer i arbejderbevægelsen fra andre partier end Socialdemokratiet.

I nedenstående dokumenter kan du se kan du finde Vejnavnenævnets forslag til vejnavne på Trekantgrunden samt vores supplerende forslag.