Mandag aften var der borgermøde om Stejlepladsen

22.09.2020
Mødet blev afholdt i forbindelse med høringsperioden for lokalplanforslag og kommuneplantillæg for den kommende bebyggelse af Stejlepladsen

Ved mødet var der repræsentanter både fra kommunen, By & Havn og Cowi, der kunne svare på spørgsmål fra de fremmødte til mødet. Nogle af de spørgsmål. Som blev diskuteret var:

  • hvordan man ville bevare det unikke miljø i Fiskerhavnen, og hvorfor det ikke er beskrevet i lokalplansforslaget
  • muligheder for at sætte individuelt præg på byggeriet ved selvbyg
  • forslag til løsninger på de trafikale problemer, der vil komme i Bådehavnsgade
  • bevarelsen af fuglelivet i Natura 2000-området omkring Stejlepladsen.
     

Ved vores næste ordinære lokaludvalgsmøde diskuterer vi pointerne fra mødet, og beslutter herefter, hvad der skal stå i lokalvalgets høringssvar.

Hvis du selv ønsker at indsende høringssvar, kan du med fordel læse mere her

Høringsfrist er 21. oktober.