Lokaludvalgets ønsker til Budget '22

02.07.2021
Lokaludvalget har en række ønsker til tiltag i vores bydel, som vi håber politikerne vil prioritere i deres forhandlinger.

Til efteråret skal politikerne på rådhuset forhandle om kommunens budget for 2022. Kgs. Enghave Lokaludvalg har fremsendt følgende ønsker til forhandlingerne:

  • Permanent bevilling til Karens Minde Kulturhus
  • Trafikanalyse i Sydhavnsgade
  • Naturlegepladsen i Valbyparken
  • Bavnehøj Allé - styrkelse af Områdefornyelsens projekter
  • Ny idrætshal og daginstitution på Topstykket på Teglholmen
  • Kulturhus og Folkepark ved den nye kirke på Teglholmen
  • Permanent finansiering af Feriecamp i Sydhavnen
  • Igangsættelse af renovering af Østre Kapel
  • Øget grunddriftsbevilling til SydhavnsCompagniet
  • Forlængelse af bevillingen til IPS Beskæftigelsesindsatsen i Sydhavnen

Læs hele budgetbrevet her.