Københavns kulturpolitik er i høring

15.08.2019
  • ""
Vær med til at forme Københavns Kulturpolitik de næste år

Københavns Kommune behandler i øjeblikket Plan for Københavns biblioteker 2019-2023 og Kultur- og fritidspolitikken 2020-2023 - og det er ved at være sidste chance, hvis du også gerne vil give din mening videre til vores politikkere på Rådhuset.

Kultur- og fritidspolitikken 2020-2023

De helt centrale begreber i Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 er fællesskaber, faciliteter og synergier, idræt og bevægelse, børn og unge samt kultur. Det er ud fra disse begreber at kommunen ønsker at udvikle kommunes kultur- og idrætsfaciliteter, udbud og tilgængelighed af fritidsaktiviteter. Kommunes ønsker dertil at fokusere på social inklusion, samskabelse omkring aktiviteter, bedre udnyttelse af uudnyttede kvm og en indsats for at nå de borger, der normalt ikke benytter sig af kultur- og fritidstilbud. 

Plan for Københavns biblioteker 2019-2023

Biblioteksplanen skitserer Københavns Bibliotekers fælles mission og kerneydelser. Det vil sige det, som bibliotekerne er sat i verden for. Derudover gennemgås de områder, som bibliotekerne har valgt at fokusere på som fire fokusområder.

Det fysiske bibliotek
Det digitale bibliotek
Litteratur og læsning
Børn og unge

Under hvert fokusområde beskrives konkrete indsatser. Desuden skildres en række greb i form af metoder og tilgange, som benyttes for at realisere indsatserne.

På www.blivhoert.kk.dk, finder du både udkast til de to nye politikker, og du kan give dit høringssvar med.

Svarfristerne er 30. august og 1. september