Julehilsener fra lokaludvalget

20.12.2019
Her er et lille tilbageblik på året der gik og et kig frem mod året der kommer.

Kære sydhavnere

Der sker meget i vores bydel i disse år, med metrobyggeri og byudvikling som de to mest markante størrelser. Holmene bliver fortsat udbygget og der kommer flere sydhavnere til - både store og små. Hvilket behovet for en ny skole og idrætshal på vej til Sluseholmen, bl.a. er udtryk for. 2019 blev også året, hvor metrobyggeriet for alvor manifesterede sig i vores bydel, især på Mozarts Plads, men også på Sluseholmen. Metrocityringen åbnede i oktober, hvilket betyder nye busruter som en del af Bynet19 og en anden sammenhæng med resten af København, end vi har været vant til.  

Byudviklingen er ikke kun afgrænset til Holmene. Også i den gamle del af Sydhavnen er flere områder udset til bebyggelse og udvikling. Herunder Industritrekanten, Bådehavnsgade og ikke mindst Stejlepladsen ved Fiskerhavnen. Genbrugsstationen åbnede i Bådehavnsgade efter en lang proces. Lokaludvalgets møde i janaur skal holdes i genbrugsstationen og vi ser frem til at tage det hele i nærmere øjesyn. Planerne for Stejlepladsen, området omkring Fiskerhavnen, og området ved Bådehavnsgade i det hele taget, er mange, og vi følger processen tæt.   

Vi vinker i 2019 farvel til Områdefornyelsen Sydhavnen efter fem gode år i bydelen, hvor bl.a. skybrudsplanen på Karens Minde-aksen, budgetmidler til Pio Parken og etablering af parken i Scandiagade er nogle af de markante projekter. I 2020 byder vi den nye Områdefornyelse Bavnehøj velkommen og vi ser frem til at samarbejde med styregruppen og arbejdsgrupperne i det nye år.

51 projekter er blevet realiseret i år ved hjælp af tilskud fra Kgs. Enghavepuljen - 826.000 kr. har vi uddelt til alle jeres gode idéer! 

Samlet set har vi fokus på at binde vores bydel sammen på tværs af byggeri, vejnet, offentlig transport og holde fast på vigtigheden af sammenhængskraften mellem vores tre kvarterer Bavnehøj, Holmene og det gamle Sydhavnen. Vi glæder os over de to første år som nyt lokaludvalg og ser frem til at arbejde videre for Sydhavnen i to år mere. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår!