Hvornår begynder byggeriet på Stejlepladsen?

15.03.2021
  • Arkitektforslag til udvikling af Stejlepladsen
Vi har samlet en række spørgsmål og svar om byggeprocessen.

Den 4. februar 2021 blev den endelige lokalplan for Stejlepladsen godkendt i Københavns Borgerrepræsentation, og det betyder, at byggeprojekterne bliver en realitet. Forud for godkendelsen var lokalplanen i offentlig høring i efteråret 2020, og i lokaludvalget indsendte vi et kritisk høringssvar om lokalplanen og byggeplanerne. 

Første byggeaktivitet til efteråret

Det er endnu ikke helt fastlagt, hvornår byggeriet på Stejlepladsen begynder. By & Havn og PFA, som står bag udbygningen af Stejlepladsen, forventer at starte klargøringen af jorden - byggemodningen - i efteråret 2021 på alle tre delområder (se nedenstående kort). Derefter forventer de at kunne starte selve byggeriet i midten af 2022. De starter med Delområde I, som er det område, der allerede i dag er bebygget, og som ligger langs Bådehavnsgade. Planen er derefter at gå videre med Delområde III og så Delområde II. 

By & Havn og PFA har sendt os en række spørgsmål og svar om byggeprocessen, som vi har samlet nederst.