Hvor vil du gerne kunne sortere affald?

I København skal der over de næste år opsættes 750 sorteringspunkter til affald - du kan give dine input til, hvor de skal stå i Sydhavnen!

I Københavns Kommune skal vi blive endnu bedre til at affaldssortere, og det skal være nemt at komme af med sit affald i en travl hverdag. Derfor skal der i løbet af de næste par år opsættes en række nye sorteringspunkter i Københavns byrum, hvor man kan sortere sit husholdningsaffald. Det betyder, at kommunen vil kunne indsamle og genanvende mere end 10.000 tons affald.

Hvor skal sorteringspunkterne stå?

Teknik- og Miljøforvaltningen er igang med at kortlægge de mest hensigtsmæssige pladseringer til de nye sorteringspunkter. Og her vil de meget gerne høre fra dig. Du kan være med ved at indtegne på et kort hvor i dit lokalområde, det vil være smart for dig at kunne aflevere og sortere dit affald. 

Sådan gør du: Følg linket, besvar nogle få spørgsmål om din alder og boligform, markér på kortet hvor du bor og hvor du kunne tænke dig et sorteringspunkt.

Lokaludvalgets dialog med forvaltningen

Vi har også været i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om de nye sorteringspunkter, og vi har bl.a. fremhævet følgende punkter, man bør tage hensyn til, når det besluttes hvor i Sydhavnen sorteringspunkterne skal stå:

Sorteringspunkterne bør indtænkes i nybyggeri som fx Trekantsgrunden.

Haveforeningerne har forskellige adgangsforhold for affaldsbiler og forskellige ordninger, og der kan være særlige udfordringer omkring nyttehaverne.

I det nye Sydhavn er der også mange forskellige ordninger og der bør indgås dialog med grundejerforeningerne og boligforeningerne for hvert område for at blive klogere på behovene.

Læs mere om placering og etablering af sorteringspunkterne på www.kk.dk/sorteringspunkter.