Hvem skal have årets Sydhavnspris?

25.06.2021
Hvem har gjort noget helt særligt for Sydhavnen og bidraget til, at bydelen er blevet bedre sted at bo og færdes i? Fortæl os hvem!

Sydhavnsprisen hylder dem, der er med til at gøre noget særligt for bydelen

Kgs. Enghave Lokaludvalg uddeler for første gang Sydhavnsprisen på 7.500 kr. Prisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af Sydhavnen og dermed bidraget til at gøre bydelen kendt som et attraktivt sted at bo, handle og leve i.

Prismodtagere, som kan komme i betragtning, har:

  • Ydet en særlig indsats for at fremme udviklingen af et godt og levende miljø for borgerne i Sydhavnen.
  • Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator for fornyelsen og udviklingen af handelslivet, grønne områder, boligområder, skoler, institutioner, det sociale eller kulturelle liv og dermed gjort Sydhavnen til en attraktiv bydel.
  • Udvist mod og nytænkning.

Du kan indstille en kandidat

Hvem vil du indstille til vinder af Sydhavnsprisen? Frem til tirsdag den 3. august 2021 kan du indsende dit forslag med en begrundelse til lokaludvalgets sekretariat på kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk. Vi udsender også en survey i Kgs. Enghave Borgerpanel, hvor du kan sende os dit svar.

Prisen bliver uddelt på Sydhavnens Folkemøde lørdag den 4. september 2021.