Høring om Københavns Kommuneplan 2019

27.08.2019
  • ""
Det er nu, at rammerne for udviklingen af København de næste fire år skal fastlægges – og Københavns Kommune vil gerne høre din mening.

Kommuneplanen giver forslag til, hvordan vi kan sikre en bæredygtig udvikling af København, der tager højde for Københavns mangfoldighed med respekt for nuværende historiske og kulturelle særpræg i bymiljøet.

Herunder præsenteres kommunes ideer til, hvordan vi kan:

bygge flere boliger til alle samfundslag og boformer
sikre at byudviklingen tager højde for nuværende historiske eller kulturelle karakteristika, som er med til at give et varieret og levende bymiljø
udvikle de trafikale forhold, så endnu flere københavner vælger cyklen eller offentlig transport i deres hverdag
sikre at udsatte byområder bliver bedre integreret i resten af byen og får skabt trygge
understøtte erhvervslivet med fokus på innovation og gode iværksættermiljøer
Styrke Københavns rolle som verdensby med fokus på internationalt kendskab til Greater Copenhagen og FN’s 17 verdensmål

Flere måder at deltage på

Kommuneplanen en i høring indtil 22 oktober 2019. I løbet af høringsperioden afholder Københavns Kommune forskellige events, hvor du kan give din mening om Kommuneplanen 2019 til kende.

Og – som altid kan du gå ind på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt og afgive dit eget høringsvar.

Du kan også læse mere om Københavns Kommuneplan 2019 her.