Evaluering af Nyt Bynet er udskudt til 2021

28.09.2020
Vi har fået svar fra Movia og Center for Byudvikling vedr. vores henvendelse om betydningen af Nyt Bynet 2019 for borgerne i Sydhavnen

I juni måned udsendte vi en borgerpanelundersøgelse til de 1.554 medlemmer af Sydhavnens borgerpanel for at undersøge, hvad ændringerne i busnettet som følge af Nyt Bynet 2019 har betydet for borgerne i Sydhavnen. Ud fra svarene fra undersøgelsen, sendte vi i starten af september et brev til Movia og Center for Byudvikling, hvor vi redegør for, hvad de nye busruter har betydet for Sydhavnernes mulighed for at komme rundt med offentlig transport. Læs mere om vores borgerpanelsundersøgelse her.

Nu har vi fået svar fra Movia og fra Center for Byudvikling på vores henvendelser.

I svaret fra Movia påpeges at det er Center for Byudvikling under Økonomiforvaltningen, der varetager alle beslutninger om, hvorledes busserne skal køre i Københavns Kommune, og det er derfor dem, der skal kommentere og/eller forklare, hvorfor busserne kører som de gør, men at Movia ellers gerne stiller op til dialog med lokaludvalget om busnettet.

I svaret fra Økonomiforvaltningen påpeges det, at at Corona-epidemien har haft konsekvenser for Movias mulighed for at lave en retvisende opfølgning og evaluering af Nyt Bynet i år. Derfor har Movias bestyrelse godkendt en ny tidsplan og evalueringsproces for Nyt Bynet. Frem mod sommeren 2021 vil Movia løbende analysere passagerer, skiftemønstre, køreplaner mv. med henblik på den samlede evaluering. De kommenterer, som vi har sendt i vores sidste brev, vil i den forbindelse indgå som en del af evalueringen.

Vi følger fortsat sagen tæt og vil vedblivende være i dialog både med Movia og Center for Byudvikling om busruterne i Sydhavnen.