Det siger folk i Sydhavnen om Nyt Bynet 2019

02.09.2020
Nyt Bynet 2019 og åbningen af de nye metro-linjer betød ændringer i bybusserne ruter. Vi har evalueret de nye ruter.

I juni måned udsendte vi en borgerpanelundersøgelse til de 1.554 medlemmer af Sydhavnens borgerpanel for at undersøge, hvad ændringerne i busnettet som følge af Nyt Bynet 2019 har betydet for borgerne i Sydhavnen.

Den 13. oktober 2019 blev busserne i hovedstadsområdet omlagt som følge af Cityringens åbning. Tog og metro skulle med de 17 nye metrostationer være hovedpulsårerne, mens busserne blev bundet sammen med nye og eksisterende metrolinjer for at lave direkte busforbindelser til og fra metro og tog. Formålet med Nyt Bynet var at skabe nye og hurtigere måder at komme rundt på ved at bruge metroen på hele eller dele af rejsen.

Vi har løbende behandlet bussernes nye ruter, og vil gerne give Movia vores feedback på, hvordan de nye busruter fungerer for Sydhavnens beboere.

De gennemgående kommentarer og forslag til forbedringer var følgende:

  • Der er stor utilfredshed med de forringelser, som busomlægningen har medført – mange oplever længere rejsetid, øgede antal skift og længere afstande, trapper mm ved skift. Dette er særligt et problem for ældre, dårligt gående, og passagerer med barnevogne o.l.
  • Det største problem ved busomlægningen, er den manglende forbindelse på tværs af byen, hvor linje 3A tidligere kørte. Dette nævnes et utal af gange.
  • Der er problemer med at komme til hospitaler (Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og sundhedscenter på Vesterbro.
  • Der er kun en busforbindelse (linje 7A) på Holmene – som ikke dækker behovet. Forbindelse til Amager og Vesterbro (Enghave Plads) er mistet.
  • 9A skal ændres, så den passerer Enghave Plads, ligesom i omkørselsperioden. Dette giver en markant bedre forbindelse til Vesterbro.
  • Linje 23 bør køre mindst 4 gange i timen – det er en god forbindelse til Vesterbro, men halvtimesdrift er alt for lidt, da borgerne så ikke regner ikke med linjen.
  • Da de fleste afgange med linje 18 kun kører til Valby St. og fra disse busser er der dårlig adgang til at skifte mellem linje 18 og 4A. Stoppestedet for linje 18 på Lyshøjgårdsvej er fornylig rykket endnu længere væk fra broen. Derfor bør der som minimum etableres et stoppested på Lyshøjgårdsvej lige før broen (Toftegårds Alle).

 

Læs hele vores brev til Movia her