De lokalt forankrede beskæftigelses- indsatser er i udbud

28.08.2020
Vi kæmper for at bevare Sydhavnens to tilbud

I Sydhavnen har vi på nuværende tidspunkt to lokalt forankrede beskæftigelsesprojekter: SydhavnsCompagniet og Opzoomerne. De lokalt forankrede beskæftigelsesindsatser er pt i udbud, hvilket kan få betydning for Sydhavnen og de projekter, der ligger her.

Sydhavnen er ifølge Københavns Kommunes politik for udsatte byområder (2017) udsat byområde, da bydelen bl.a. har en stor andel af beboere, der er udenfor arbejdsmarkedet. Projekterne har arbejdet i Sydhavnen i mange år og har oparbejdet et stort netværk af lokale virksomheder og har en bred vifte af lokale samarbejdspartnere deriblandt boligforeninger og frivillige foreninger.

I rammerne for udbuddet reduceres antallet af lokalt forankrede beskæftigelsestilbud fra 5 til 4 på fordelt på hele København. Bl.a. derfor frygte vi at Sydhavnen kan risikere at miste det ene af vores to lokale tilbud. Dette vil være et alvorligt tab for Sydhavnen og for vores udsatte borgere i bydelen og for de borgere i andre dele af København, der profiterer af at deltage i disse to projekter.

I forbindelse med udbuddet har vi skrevet et brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor vi gør rede for vores bekymringer ved processen.

Du kan læse brevet i vedhæftede fil.

 

Hvad er de lokalt forankrede beskæftigelsesindsatser

De lokalt forankrede beskæftigelsesindsatser er et tilbud til de særligt udsatte borgere, der har mange sammensatte problemer fysisk, psykisk og socialt. Indsatserne har til formål få afklaret i hvilken grad borgeren er jobparat eller ikke. Der er i indsatserne opbygning fokus på at styrke borgers parathed til det normale jobmarked.