Budgetønske til overførselssagen

25.02.2021
  • Jan Fønss
Istandsættelse af Østre Kapel kan ikke vente længere - det regner ind gennem huller i taget!

I marts 2021 skal politikerne på Rådhuset forhandle om de midler, der er tilovers eller ikke er brugt fra budget 2020 - den såkaldte overførselssag 20-21. Og i lokaludvalget mener vi, at politikerne bør finde midler til at istandsætte Østre Kapel.

Østre Kapels istandsættelse har længe været et prioriteret mål for lokaludvalget, og det har tidligere været meget tæt på, at bevillingen blev opnået, men sagen er dog alle gange alligevel blevet nedprioriteret i forhandlingerne. 

Østre Kapel er en bygning, der bør bevares og bruges, og vi er meget glade for, at Sydhavn Teater har lagt så meget energi i og påtaget sig ansvaret for at indrette kapellet til teaterets primære spillested. Bygningen er dog i så dårlig stand, at det ligefrem afkorter teaterets spilleperiode. Behovet for istandsættelse og renovering er derfor stort og akut!

Derfor lyder vores ønske til politikerne: Afsæt midler til istandsættelse af Østre Kapel, når I til marts skal forhandle om de ubrugte midler fra sidste år, så vi kan få sikret kapellet som spillested og dermed Sydhavn Teaters eksistens som Lille Storby Teater.

Læs det brev vi har sendt til medlemmerne af både Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget om sagen nedenfor.