Alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads

20.11.2020
Efter lang tids debat har borgerrepræsentationen besluttet at indføre alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads

I slutningen af oktober fremsatte socialdemokratiet et medlemsforslag til Teknik- og Miljøudvalget om alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads, men udvalget stemte forslaget ned. I går blev samme forslag igen rejst ved borgerrepræsentationens møde, og her blev forslaget stemt igennem, dog kun med to stemmers flertal.

I lokaludvalget er vi glade for, at der endelig kommer et sæt regler, som kan være med til at understrege de problemer, som øldrikkernes ophold på Anker Jørgensens Plads skaber for bl.a. beboerne i området, og som kan være med til håndhæve, at pladsen skal være tilgængelig for alle. Vi lægger dog vægt på, at forbuddet ledsages af en seriøs indsats for at skabe et alternativt byrum for brugerne af Anker Jørgensens Plads, og at både politi og socialmedarbejdere skal tænkes ind i løsningen.

En lang debat

Forbuddet kommer efter en lang periode, hvor beboerne i området har oplevet en vedvarende forråelse i miljøet på pladsen. Som lokaludvalg har vi vedvarende taget kontakt til både politi, Teknik- og Miljøforvaltningen og Rådhusets politikere om problemet. Det har resulteret i forskellige forsøg på at afhjælpe problemet, men intet har haft en mærkbar effekt. Sidst havde vi i sidste uge besøg af overborgmester Lars Weiss, for igen at rejse problemstillingen overfor Rådhuset, hvilket nu har vist sig at være frugt.

Vi ser frem til en kommende dialog om udformning af et alternativ byrum, samt hvad situationen ellers kræver at supplerende indsatser.

Hvad sker der nu

Det er endnu uvist, hvornår forbuddet kommer til at træde i kraft, men der arbejdes på, at det bliver inden foråret, så de store genere, som naboerne har oplevet de sidste par somre når vejret er godt, kan undgås.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal nu i samarbejde med relevante forvaltninger sikre alternative opholdsmuligheder for gruppen, der opholder sig på Anker Jørgensen Plads.

I forlængelse heraf lægges der op til, at forbuddet evalueres i 2022.