Vær med

Brænder du for Sydhavnens udvikling? Og vil du gerne være med i lokaludvalgsarbejdet?

Brænder du for Sydhavnens udvikling?

Arbejdet i lokaludvalget er ulønnet, og lokaludvalgsarbejdet kan være for dig, der interesserer dig for nærdemokrati og har en passion for Sydhavnen. 

Du kan overveje at deltage i lokaludvalgsarbejdet, hvis du:

 • vil arbejde for lokale visioner for bydelen Sydhavnen – blandt andet i udarbejdelsen og realisering af de lokale Bydelsplaner.
 • vil gå i dialog med lokale københavnere og forsøge at påvirke politikerne på Rådhuset, så dine og bydelens perspektiver og mærkesager bliver en del af byudviklingen.
 • vil have mere viden om København, (lokal)politik og demokrati.
 • har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
 • vil støtte lokale projekter, arrangementer og initiativer ved at uddele ca.1,2. mio. kr. årligt fra lokaludvalgets puljemidler.

Du kan være med på flere måder

 • Du kan blive suppleant i lokaludvalget på vegne af en lokal forening. 
 • Du kan være med i et af de tre fagudvalg, som er åbne for alle og som fungerer som baggrundsgrupper for lokaludvalget. De tre fagudvalg arbejder med henholdsvis bymiljø, kultur og det sociale område i Sydhavnen. 
 • Hvert fjerde år er der valg til lokaludvalget. Du kan stille op som medlem af lokaludvalget på vegne af en lokal forening. 

Nedenfor kan du læse om, hvordan du kan deltage i lokaludvalgsarbejdet. 

Bliv suppleant

Du kan blive suppleant til lokaludvalget på vegne af en lokal forening. 

Som suppleant har du altid mulighed for at deltage i arbejdsgrupper, fagudvalgsmøder, sociale arrangementer og ved lokaludvalgsmøder, når der er afbud fra et medlem.

Du melder dig til som suppleant indenfor én af tre interessegrupper:

 • Børn, unge, idræt, kultur og fritid
 • Ældre, sundhed, social og integrationsområdet
 • Bolig, miljø og erhverv

Hvordan foregår det?

Du tilmelder din forening til suppleantlisten ved at skrive til lokaludvalgets sekretariat. Du skal vedhæfte dokumentation for, at din forening:

 • har aktiviteter i bydelen
 • er mere end 1 år gammel
 • har minimum 15 medlemmer.

Vær opmærksom på, at du ikke kan blive blive suppleant på vegne af en forening, der allerede har et medlem i lokaludvalget. 

Husk at skrive, hvilken interessegruppe du ønsker at være indskrevet i. 

Tid og kompetencer

Når man stiller op som medlem i et lokaludvalg, skal man være opmærksom på, at det kræver lidt tid, selvom det er ulønnet arbejde. Som minimum skal man forvente at kunne afsætte 5-10 timer om måneden primært til mødeaktiviteter.

Der afholdes lokaludvalgsmøder 11 gange om året. Alle udvalgsmedlemmer får tildelt to suppleanter, der kan deltage i møderne, hvis medlemmet skulle blive forhindret. Derudover har både medlemmer og suppleanter mulighed for at byde ind på udvikling af projekter samt at deltage i afviklingen af de forskellige aktiviteter, vi afholder i bydelen. Det kunne fx være borgermøder, julefesten eller Høstpicnic.

Medlemmerne skriver også høringssvar til kommunen og indimellem også debatindlæg eller læserbreve til lokalaviserne.

Bag lokaludvalget står et professionelt sekretariat, der hjælper med jura, formidling af kontakter til kommunen, planlægning af events, møder og meget mere. Man skal derfor ikke afholde sig fra at stille op, fordi man er usikker på, om man kan finde ud af det.

Mangfoldighed

Københavns Kommune og Kgs. Enghave Lokaludvalg opfordrer til, at alle myndige interesserede uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold stiller op til valg til lokaludvalget.

Det gør vi fordi, mangfoldighed er en grundsten i det nære demokrati og en nødvendighed for at sikre, at lokaludvalget står stærkest som repræsentant for et samlet Kgs. Enghave.

Valg til lokaludvalg

Hvert fjerde år holdes der valg til lokaludvalgene. Det sker et par måneder efter kommunalvalget. Det seneste valg var digitalt og fandt sted i februar 2022. Der er valg til lokaludvalget igen i starten af 2026. 

Når der er valg, kan alle foreninger, råd og brugerbestyrelser m.m., der har aktiviteter i Sydhavnen, stille en kandidat op til Kgs. Enghave Lokaludvalg og/eller være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget. Det er ikke et krav, at du bor i Kgs. Enghave/Sydhavnen, og du behøver ikke være formand eller med i bestyrelsen i den forening, du repræsenterer.

Formelle krav

For at en forening kan opstille en kandidat og/eller stemme til valg til lokaludvalg, er det et krav: 

 • at foreningen har eksisteret minimum et år 
 • at foreningen har minimum 15 medlemmer
 • at foreningen har aktiviteter i bydelen. 

Hold øje med indkaldelse til valg til lokaludvalg

Efter et kommunalvalg vil lokaludvalgets sekretariat indkalde alle foreninger i bydelen til valgmøde. Du kan tilmelde dig på vegne af din forening og dermed stille op lokaludvalget. Du kan også tilmelde dig valget på vegne af en forening, hvis du gerne vil være med til at vælge, hvem der skal sidde i det nye lokaludvalg.

Hold derfor øje med din mailbox eller lokaludvalgets hjemmeside og facebook, når kommunalvalget nærmer sig.