Om os

Kgs. Enghave Lokaludvalg er bydelens stemme udadtil og har tre primære opgave.

Vi er bindeled mellem rådhuset og borgerne

Kgs. Enghave Lokaludvalg skaber dialog og fungerer som bindeled mellem politikerne på rådhuset og bydelens borgere. Vi er bydelens stemme udadtil og gør vores bedste for at skabe sammenhæng mellem de drømme og forhåbninger, Sydhavnens beboere har til deres bydel, og den politiske retning ført på Rådhuset.

Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Sydhavnen. Ofte bliver lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm.

Selv om politikerne på rådhuset ikke har pligt til at rette sig efter henstillinger og input fra lokaludvalget, bliver der lyttet, da der i lokaludvalget sidder borgere med en stor lokal viden.

Vi uddeler penge til lokale projekter

Lokaludvalget har årligt en pulje på omkring 900.000 kr., hvoraf over halvdelen kan søges til projekter, der kommer Sydhavnen til gode.

Der er ansøgningsfrist en gang om måneden, og uddeling af puljemidlerne sker efter behandling på de månedlige lokaludvalgsmøder.

Der lægges vægt på at give penge til projekter, der skaber netværk imellem Sydhavnens borgere.

Vi skaber projekter, der udvikler Sydhavnen

En stor del af de årlige puljemidler, bruger lokaludvalget selv på projekter, der udvikler Sydhavnen.

Midlerne går b.la. til det lokale miljøarbejde, til begivenheder, der samler borgerne i Sydhavnen, og til indsatser i dele af Kgs. Enghave, der trænger til fokus.

Hvad laver lokaludvalget egentlig?

Lokaludvalget arbejder med mange forskellige sager i bydelen. Nogle sager arbejder vi kontinuerligt med, og andre sager går vi ind i, når de er aktuelle. 

Du kan se vores små videoer om vores arbejde med Tippen, Østre Kapel og nyt byrum i Hørdumsgade. 

Om lokaludvalg i Københavns Kommune

Video Url