Medlemmer

Kgs. Enghave Lokaludvalg består i perioden 2022-2025 af 25 medlemmer, hvoraf 15 er foreningsrepræsentanter, og 10 er politiske repræsentanter.

Lokaludvalget består af repræsentanter for bydelens forskellige bestyrelser, foreninger og netværk og af repræsentanter fra de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og valgperioden følger kommunalvalgets cyklus. 

Lokaludvalgets sammensætning

Foreningsrepræsentanter

 • Ann Birk Vikkelsø, Det Grønne Knæ
 • Brian Lentz, SydhavnsCompagniet
 • Casper B. Petersen, Grundejerforeningen Sluseholmen
 • Dan Jønsson, Sydhavnsklubberne
 • Dorthe Eren, Karens Minde Kulturhusforening
 • Flemming Pedersen, Københavns Roklub
 • Hanne Bierring, H/F Frederikshøj
 • Hanne Mai Dalgaard, Sydhavnen Handler
 • Jan Mathisen, Fiskerhavnens Venner
 • Joan Røge, EF Kalvebodhus
 • Marie Storr-Paulsen, Børnenes Dyremark
 • Michael Poulsen, Boligforening AKB Frederiksholm Karré 3
 • Roger Ridley Pedersen, Sydhavn Sogns Menighedsråd
 • Anna Katarina Rosenblad, Foreningen Brug Folkeskolen
 • Steen Eilif Eriksen, Enghave Kanal

Politiske repræsentanter

 • Hans Præstbro, Socialdemokratiet (A)
 • Lasse Ramovic Laustrup, Radikale Venstre (B)
 • Anders Løve Kyhl, Konservative (C)
 • Vakant, Nye Borgerlige (D)
 • Vakant, SF (F)
 • Ole F. Holleufer, Liberal Alliance (I)
 • Vakant, Dansk Folkeparti (O)
 • Ishan Man Singh Adhikaris, Venstre (V)
 • Jan Fønss, Enhedslisten (Ø)
 • Bjarne Sinkjær, Alternativet (Å)

Suppleanter

 • John Andersen, Sydhavnsforeningen
 • Lilian Parker Kaule, Liberal Alliance (I)
 • Mads Kampp Christensen (1. suppleant), Enhedslisten (Ø)
 • Astrid Mikkelsen (2. suppleant), Enhedslisten (Ø)
 • Cecilie Iwang, Konservative (C)
 • Elisabeth Cecilie Munck, Boligforeningen 3B, Støberigade

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af formanden, de to næstformænd og de tre fagudvalgsformænd. Udvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende lokaludvalgets sager og dagsorden. Modsat de øvrige udvalg er Forretningsudvalget ikke et åbent udvalg.

 • Joan Røge, formand for lokaludvalget
 • Jan Fønss, 1. næstformand
 • Michael Poulsen, 2. næstformand
 • Ann Birk Vikkelsø, formand for Bymiljøudvalget
 • Dorthe Eren, formand for Kulturudvalget
 • Steen Eriksen, formand for Socialudvalget