Vision for Sydhavnen

Kgs. Enghave Lokaludvalgs vision for bydelen.

Bedre sammenhængskraft på tværs af kvarterer

Lokaludvalgets vision for bydelen er, at Sydhavnen både fysisk, mentalt og socialt skal hænge sammen som én bydel med sammenhængskraft og fælles muligheder for at udnytte alt det, Sydhavnen har at byde på – både på de grønne områder, på vandet, på pladser og veje samt i vores kultur- og fritidsinstitutioner.

Grønne forbindelser og masser af biodiversitet

En stor udfordring i Sydhavnen er, at bydelens kvarterer er skåret over af store trafikårer. Vi arbejder på at binde Sydhavnen bedre sammen ved hjælp af grønne stiforbindelser for de bløde trafikanter, og vi arbejder stadig for målet om at bevare Sydhavnstippen som et selvgroet naturområde til glæde for alle i Sydhavnen såvel som for besøgende udefra. Vi vil gøre Sydhavnen til en ”vild” bydel med meget mere biodiversitet.

Vi kan se, at det trafikale pres på vejene – især de store gennemkørselsveje – kun vil blive øget de kommende år, og vi arbejder på, at de problemer, det øgede trafikpres vil medføre, mindskes så meget som muligt. 

Der skal være plads til alle i Sydhavnen

I lokaludvalget er vi meget optaget af at sikre gode sociale forhold, at der tages hånd om socialt udsatte, og at der er plads til alle i Sydhavnen. Vi er den bydel i København med færrest læger i forhold til antallet af indbyggere, og vi har samtidig en kortere middellevetid end de fleste andre bydele. Det er lokaludvalgets mål at forbedre indsatsen overfor de socialt udsatte og at sikre flere praktiserende læger i bydelen.

Vi skal kunne lave mere kultur og idræt

Derudover mangler vi i den grad kultur-, idræts- og fritidstilbud i bydelen. Steder hvor folk kan mødes på tværs af skel og udfolde sig. Vi arbejder på at sikre gode kultur- og fritidstilbud i alle bydelens tre kvarterer. Særligt børn og unge mangler der tilbud til her i Sydhavnen, og vi vil også arbejde på at få gode ungemiljøer til de mange unge, der er kommet til i vores bydel.