Sydhavnens egenart og fakta om bydelen

Læs om bydelens kvarterer og kendetegn.

En bydel i vækst

Sydhavnen har siden årtusindeskiftet gennemgået den største befolkningstilvækst af alle bydele i Københavns Kommune, og bydelen fortsætter med at vokse. Fra 2005 til 2023 er der blevet dobbelt så mange sydhavnere – fra ca. 15.000 indbyggere til 32.100 i dag. Om 20 år, i 2043, forventes det, at der vil være over 48.000 indbyggere i Sydhavnen. Holmene (Sluseholmen, Teglholmen og Frederiks Brygge) er næsten fuldt udbyggede, og fokus drejes i den kommende tid over på Trekantgrunden i Det Gamle Sydhavnen, hvor de første boliger er klar til indflytning, og Bådehavnsgadekvarteret.

Billede
Graf over Sydhavnens befolkningsudvikling fra 2000 til 2021 samt den forventede udvikling frem

De tre kvarterer

Sydhavnen er delt op ad hovedtrafikårerne Ellebjergvej, P. Knudsens Gade, Enghavevej og Sydhavnsgade, og bydelen kan opdeles i tre distinkte kvarterer: Det Gamle Sydhavnen med Mozarts Plads som centrum, Bavnehøj med Vestre Kirkegård og Det nye Sydhavnen eller Holmene, der ligger ud mod havnen. Hvor Bavnehøj og Det Gamle Sydhavnen er typiske arbejderkvarterer med en stor andel af almene boliger og små lejligheder på 2-3 værelser, som blev bygget fra omkring 1900-1930, er Holmene næsten udelukkende nybyggeri med en blanding af boliger og erhverv. 

Læs mere om de enkelte kvarterer nedenfor. 

Billede
Kort over Sydhavnen inddelt i tre kvarterer: Bavnehøj, Det Gamle Sydhavnen og Holmene

Gennemsnitsindkomst

Gennemsnitsindkomsten i Sydhavnen stiger, ligesom i resten af København, men ligger fortsat under gennemsnittet for resten af København. Der er også markant forskel på personindkomsten i Det Gamle Sydhavnen og Bavnehøj på den ene side og Holmene på den anden side. Bruttoindkomsten for en borger over 14 år i Det Gamle Sydhavnen var i 2021 i gennemsnit 300.802 kr., i Bavnehøj 266.447 kr., og på Holmene 433.642 kr. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for hele Sydhavnen er på 361.252 kr.

Blå og grønne områder

Vores grønne og blå områder er også med til at præge vores bydel. Sydhavnstippen, Valbyparken og Vestre Kirkegård samt Holmene, der åbner sig mod vandet, giver mulighed for en lang række rekreative formål. På både Sluseholmen og Teglholmen er der åbnet badezoner, ligesom stranden i Valbyparken er åbnet til glæde for mange i både Sydhavnen og Valby. På Karens Minde ligger kulturhuset, og de grønne områder, der breder sig rundt om Karens Minde, huser bl.a. Børnenes Dyremark, hvor der er får, høns, alpakaer, kaniner og heste, som bydelens børn selv passer. I løbet af foråret 2023 indvies både Pio Parken – et grønt legeområde og ny hovedindgang til Ellebjerg Skole – samt skybrudsprojektet Karens Minde Aksen.

Folkeskoler i bydelen

I Sydhavnen er der fire folkeskoler: Bavnehøj Skole i Bavnehøj, Ellebjerg Skole i Det Gamle Sydhavnen, Skole i Sydhavnen på Holmene, og i 2019 åbnede den fjerde folkeskole, Sluseholmen Skole, med 0. klasse i pavilloner – også på Holmene. Opførelsen af skolen er i gang, og den nybyggede skole forventes at kunne indvies i 2024. Både Bavnehøj Skole og Ellebjerg Skole har været igennem helhedsrenoveringer, der snart afsluttes. En femte folkeskole forventes opført i Bådehavnsgadekvarteret i forbindelse med byudviklingen af dette område.

Læs mere om de enkelte kvarterer her

Vis alle

Bavnehøj

I vores bydelsplan for 2017 beskrev vi Bavnehøj som et område, der lå lidt i dvale. Bavnehøj ligger med Enghavevej på den ene side og Vestre Kirkegård på den anden side og er bydelens mindste kvarter med 4.000 indbyggere. Syd for Bavnehøj skærer jernbanen sig i gennem og danner grænsen til Det Gamle Sydhavnen og mod nord grænser området op mod Carlsberg kvarteret og resten af Vesterbro. Et særligt kendetegn for Bavnehøj er det levende kulturmiljø ved Enghavevej 82. Her bor AFUK med cirkustræning for børn og unge og mange andre aktiviteter. Her er også en stor indendørs skaterpark og koncertstedet Volume, og ved siden af ligger Bavnehøj Idrætsanlæg og Bavnehøj Friluftsbad. 

Områdefornyelsen for Bavnehøj er for tiden i gang med at vække området af Tornerosesøvnen. Der sættes ind med en helhedstilgang baseret på mange forskellige projekter, der skal løfte Bavnehøj op, i form af bl.a. energiforbedring af boliger, trafikforbedringer og flere mødesteder. Lokaludvalget samarbejder med områdefornyelsen og er opmærksomme på, at nogle af projekterne skal forankres i lokaludvalget, når områdefornyelsen slutter sit arbejde i slutningen af 2024. Andre projekter vil blive forankret blandt beboere og foreninger i Bavnehøj. På Bavnehøj ligger også Østre Kapel, placeret i den sydlige del af Vestre Kirkegård, som er et af lokaludvalgets indsatsområder i bydelsplanen.

Det Gamle Sydhavnen

Det Gamle Sydhavnen huser Karens Minde med bydelens bibliotek og kulturhus, et forretningsliv på kvarterets hovedstrøg, Borgbjergsgade og Mozartsvej, og her bor 11.875 indbyggere. Kvarteret har siden den forrige bydelsplan i 2017 været et område, der bedst kan beskrives som at være ”under ombygning”. Områdefornyelsen i Sydhavnen sluttede sit arbejde i 2020 efter en lang række projekter, der løftede området. Pio Parken ved Ellebjerg Skole er efter tre års anlægsarbejder snart klar til indvielse. Det samme gælder det store skybrudsprojekt Karens Minde Aksen, der løber langs Sjælør Boulevard fra Ellebjergvej til og med de grønne områder omkring Karens Minde Kulturhus. Begge projekter er igangsat af områdefornyelsen og vil skabe to attraktive grønne områder i hjertet af Det Gamle Sydhavnen.

Arbejdet med den nye metro til Sydhavnen gik i gang i sommeren 2018 og præger i den grad trafikken i bydelen. Mozarts Plads er helt spærret af og står færdig som forplads til den nye metrostation i 2024. Lokaludvalget vil være opmærksom på, at der også skal være plads til gadens folk i det byrum, der opstår der.

I den kommende periode vil lokaludvalget have fokus på det helt nye og fjerde område i Sydhavnen, Bådehavnsgadekvarteret, der geografisk set hører under Det Gamle Sydhavnen. At den del af Bådehavnsgade, der i dag er blandet industri, handel og også huser genbrugsstationen, skal byfornyes og give plads til mange nye sydhavnere, var ikke nogen nyhed. Men det kom bag på lokaludvalget og hele resten af Sydhavnen, at der ved budgetforliget for 2019 blev indgået aftale med et flertal i Borgerrepræsentationen om at affrede Stejlepladsen, så dette grønne, uberørte (og fredede) område ved Fiskerhavnen skal byfornyes med boliger som (delvis) erstatning for Strandengen på Amager Fælled. Lokaludvalget vil være meget opmærksomme på alle beslutninger, der træffes om byggeriet ved Stejlepladsen og forsøge at få myndighederne til at overholde alle løfter omkring Stejlepladsen. 

I skyggen af corona-epidemien blev stranden i Valbyparken indviet i august 2021. Den var mange år undervejs, men den er hurtigt blevet en populær del af sommer- og friluftsaktiviteterne for borgerne i både Sydhavnen og i Valby. Lokaludvalget samarbejder med Valby Lokaludvalg og Københavns Kommune om udviklingen af Valbyparken, hvor der er en udviklingsplan på vej. Der er nedsat en fælles arbejdsgruppe for de to lokaludvalg.

Ombygningen i Det Gamle Sydhavnen med store hindringer for trafikken har lagt et pres på forretningslivet, der ikke blev mindre af corona-epidemien. Det er dog tilfredsstillende at se, at forretningslivet stadig tør at åbne nye butikker og restauranter i området. 

Holmene

Den nyeste del af Sydhavnen – Sluseholmen, Teglholmen og Frederiks Brygge (omtalt som Holmene) – er mere end fordoblet i indbyggertal, siden lokaludvalgets seneste bydelsplan. I 2017 var der lidt over 6.000 indbyggere på Holmene, og nu er tallet 16.200. Med hensyn til boliger er Holmene næsten fuldt udbygget, og befolkningstallet vil i løbet af de kommende år stabilisere sig på lidt over 17.000 indbyggere. Det betyder dog ikke, at der ikke fortsat bygges på Holmene. Mange steder stikker kranerne stadig i vejret. Metroen til Sydhavnen får en station på Sluseholmen, og en ny skole på Sluseholmen er også ved at blive bygget. Sydhavn Sogns menighedsråd og Kirkeministeriet manglede opbakning fra Københavns Kommune til et kulturhus i den kirke, det er planlagt at bygge på Topstykket på Teglholmen. Planerne for byggeriet måtte sættes i bero, men det er stadig lokaludvalgets forventning, at der på et tidspunkt kommer en kirke på den tomme grund. 

Holmene åbner sig mod havnen og de mange aktiviteter, vandet lægger op til. Det er en svær balancegang, når der både skal findes plads til svømmere, havnebusser og al den anden sejlende trafik i havnen, og der opstår faretruende situationen, når svømmerne med kun hovedet over vandet pludselig er midt i den sejlende trafik. Lokaludvalget er opmærksomme på den problematik, og arbejder sammen med andre interessenter i bl.a. det Blå Råd på at finde løsninger, så disse farlige situationer kan undgås.

Læs hele datapakken med statistisk om bydelen, lavet af Den Tværgående Analyseenhed i Københavns Kommune