Forord

Forord til Bydelsplan 2023

Bydelsplanen er lokaludvalgets visions- og arbejdsplan

Kgs. Enghave Lokaludvalg kan her præsentere sin fjerde bydelsplan for 2023.

Bydelsplanen er denne gang anderledes end tidligere på flere måder. Vi har haft et repræsentantskab, som har været involveret i udarbejdelsen af lokaludvalgets bydelsplan. Derudover er bydelsplanen som noget nyt blevet digital, så den kan justeres, som arbejdet med indsatsområderne skrider frem. Det betyder, at vi kan opdatere bydelsplanen løbende i takt med, at nye projekter opstår eller eksisterende realiseres.

Bydelsplanen vil afspejle de opgaver, som borgerne og lokaludvalget har prioriteret at arbejde med, og det er lokaludvalgets visions- og arbejdsplan, der sætter retningen for lokaludvalgets arbejde med at udvikle bydelen de kommende år. Udover arbejdet med bydelsplanen arbejder lokaludvalget også med høringer og inddrages i andre lokale sager.

Bydelen vokser, men har også sine udfordringer

Sydhavnen er i rivende udvikling; nye byområder, skoler, institutioner, plejeboliger mv.  kommer til. Et stort skybrudsprojekt ved Sjælør Boulevard er ved at være færdigt, metroen til Sydhavnen åbner i 2024 med stationer på både Sluseholmen og på Mozarts Plads. Men Sydhavnen har fortsat sine udfordringer – store indfaldsveje krydser og adskiller bydelen. Vi er også en bydel med mange udsatte borgere. Vi mangler praktiserende læger i bydelen. Men samtidig kommer mange nye borgere til.

Lokaludvalget ønsker at styrke forbindelser og sammenhængskraft

Lokaludvalget ønsker at styrke sammenhængskraften i bydelen og give alle sydhavnere muligheder for at tage del i alt det gode, som bydelen har at byde på. Vi ønsker, at bydelen skal hænge sammen som én bydel med tre karakteristiske kvarterer – både fysisk, mentalt og socialt.

Det vil vi bl.a. arbejde for med denne bydelsplan. Vi kan ikke gøre det hele alene, så derfor vil vi samarbejde med borgere i bydelen, de erhvervsdrivende, foreninger, kommunens forvaltninger, politikere på Rådhuset m.fl. 

Denne bydelsplan er som udgangspunkt lokaludvalgets eget arbejdspapir. Men vi vil bruge den, når vi kommunikerer med politikere, forvaltninger og med vores egne borgere – de københavnere, der bor eller arbejder i Sydhavnen.

- Forperson for Kgs. Enghave Lokaludvalg, Joan Røge