Sydhavnstippen som selvgroet naturområde

Sydhavnstippen er et vigtigt grønt område i bydelen, som skal bevares som naturområde.

Tippen er Sydhavnens grønne lunger

Sydhavnstippen er Sydhavnens store, grønne område, der hver dag benyttes af mange borgere, der både plejer, vedligeholder og nyder området. Det er derfor fremhævet i bydelsplanen, som en særlig indsats.

Sydhavnstippen er fortsat ikke fredet, og det er et meget vigtigt fokusområde for lokaludvalget at sikre bevarelsen af Sydhavnstippen som et grønt, rekreativt område. Med planerne om udvikling af Bådehavnsgadekvarteret vil lokaludvalget også følge byudviklingen af den del af Bådehavnsgade, der grænser op til Sydhavnstippen.

Sydhavnernes grønne område

Sydhavnstippen som selvgroet naturområde har i mange år været et væsentligt projekt i bydelen og med høj lokalpolitisk prioritet. I mere end 20 år har mange borgere i bydelen været involveret i naturpleje og andre aktiviteter på Sydhavnstippen. Ved den generelle borgerpanelundersøgelse er bevaring af Tippen det projekt, der har størst lokal opbakning.

Hvordan vil vi arbejde for dette?

Vis alle

Bevar Tippen som naturområde

Vi vil fortsat arbejde politisk for, at Tippen bevares som naturområde og hvis muligt, at den ikke-fredede del af Tippen fredes.

Vi varetager Tippens ”interesser”

Vi vil varetage Tippens ”interesser” i forbindelse med byudvikling og andre projekter, som påvirker området.

Plads til mere vild natur

Vi vil gøre Sydhavnstippen mere tilgængelig ved at arbejde for at nedlægge noget af hegnet og dermed give plads til mere vild natur.

Partnerskabet Tippen Syder

Fortsat deltage i Tippen Syder og stå for koordinering af Tippen Syder partnerskabet, som en del af vores miljøopgave, samt stå for at arrangere en årlig Høstpicnic eller anden aktivitet, der udbreder kendskabet til Sydhavnstippen.

Mere liv ved Naturskolen

Vi vil bidrage til, at der bliver mere liv ved Naturskolen og deltage i vedligeholdelse af denne.