1. Evaluering af Nyt Bynet er udskudt til 2021

    Vi har fået svar fra Movia og Center for Byudvikling vedr. vores henvendelse om betydningen af Nyt Bynet 2019 for borgerne i Sydhavnen I juni måned udsendte vi en borgerpanelundersøgelse til de 1.554 medlemmer af Sydhavnens borgerpanel for at undersøge, hvad ændringerne i busnettet som følge af Nyt