Udviklingen af Otto Busses vej har også betydning for Kgs. Enghave

19.11.2020
  • www.jernbanebyen.dk/
Vi er med, når input og kriterier for den kommende Jernbaneby / området omkring Otto Busses Vej diskuteres.

Mandag d. 31. august blev der afholdt dialogmøde om den kommende udvikling af området ved Otto Busses vej. Mødet var et dialogmøde med oplæg og gruppearbejder, der skulle belyse både områdets kvaliteter og værdier men også udfordringerne ved udviklingsarbejdet. Som nabo til området var vi inviteret med til mødet, hvor vi deltog med vores input og håb for det nye byområde.

Nogle af de punkter, som vi særligt bemærkede os ved planerne for området, var den fokus, der er på grønne og rekreative områder koblet sammen med faciliteter til idræt og foreningsliv samt opførelsen af en ny folkeskole i området.

Idrætsfaciliteter: Som byområde grænsende op til Otto Busses Vej, vil det også være Sydhavnens og Kgs. Enghaves borgere, der vil kunne få glæde af et kommende udbud af idrætsfaciliteter og foreningsliv. Vi ved, at mange foreninger efterspørger bedre faciliteter. Derfor bakker vi op om, at området skal kunne facilitere organiserede og selv-organiserede fritidsaktiviteter samt være grønt åndehul for Københavns ellers tætte bebyggelse og trafik.

Ny folkeskole i området: Det ligger allerede fast, at der skal bygges en ny folkeskole i området, men det er endnu uvist hvordan skoledistriktet til skolen kommer til at se ud. En model er at Bavnehøj Skole og den nye skole kan indgå i en fælles skolestruktur. Bavnehøj Skole har få elever i udskolingen, og det skal undersøges, om der er interesse for at styrke udskolingen gennem et samarbejde. Det vil i så fald få betydning for Kgs. Enghaves beboere, og derfor følger vi den videre udvikling tæt.

Trafikafvikling: Vi arbejder på at påvirke en fornuftig trafikafvikling til området, der vægter brugen af og adgangen til den kollektive trafik frem for biltrafikken. De omkringliggende veje er allerede stærkt belastede, derfor er det en nødvendighed både ud fra et miljø-perspektiv og et trafikafviklings-perspektiv, at den kollektive trafik bliver en del af løsningen for en fornuftig udvikling af Otto Busses Vej.

Dialogmødet blev dokumenteret med en rapport, hvor dialogerne og hovedpointerne fra mødet kan nærlæses. Se hele rapporten nederst på siden.

Mødet, var velbesøgt med deltagere fra bl.a. bygherre og grundejer (Freja og DSB), By & Havn, Stadsarkitekten, SLA Arkitekter, medlemmer fra Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg og lokale aktører i området.