UDSAT - Brugermøde i Partnerskabet Tippen Syder

09.03.2020
Mødet er udsat.

Mandag den 23. marts 2020 kl. 17.00-19.00 er der brugermøde i Partnerskabet Tippen Syder på Karens Minde Kulturhus lokale ”Loftet”. På brugermødet kan du komme med input til partnerskabets arbejde og blive klogere på plejeplanerne for Tippen. Mødet er et dialog- og orienteringsmøde uden beslutningskompetence.  

Formålet med mødet er at høre på de brugere, der ikke er direkte repræsenteret i partnerskabet samt at udbrede kendskabet til planerne for Tippen og til partnerskabet.

Dagsorden til brugermødet

  • Velkommen                                                                           
  • Præsentation af partnerskabet Tippen Syder            
  • Den eksisterende plejeplan for Tippen                        
  • Skiltning og Informationsbehov                                    
  • Kaldenavne/områder på Tippen                                    
  • Natursatellitten ift. skoler og institutioner                 
  • Evt. øvrige spørgsmål, forslag og behov                      
  • Evt.                                                                                           

Det skal for god ordens skyld præciseres at mødet ikke forholder sig til byggeri på Stejlepladsen eller til skybrudsprojekter. 

Vi glæder os til at se dig og høre din mening. Vi serverer vand, kaffe & te samt kage.

Her kan du læse mere om partnerskabet og plejeplanen for Tippen.