Til borgmester: Husk koordinering af anlægsprojekter i Sydhavnen

12.02.2021
Der vil blive iværksat mange store anlægsprojekter i bydelen de næste år, og i Lokaludvalget ønsker vi så få gener for beboerne som muligt.

Kgs. Lokaludvalg har sendt et brev til teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager-Olsen, for at gøre opmærksom på, at der i løbet af de kommende år vil blive iværksat en lang række store anlægsprojekter i Sydhavnen. På nuværende tidspunkt kender vi til 18 større anlægsprojekter. Vi er bekymret for, at der mangler et samlet overblik over alle projekterne, og at det vil skabe en kaotisk periode i Sydhavnen, hvor projekter overlapper hinanden uden koordinering. 

Vi frygter, at en manglende koordinering vil medføre, at der ikke tænkes i, hvordan generne for os lokale beboere mindskes mindst muligt. Det drejer sig fx om kørsel med tunge lastbiler, opgravning af kørebaner, støj- og lugtgener, øget luftforurening og vibrationer i undergrunden. Vi opfordrer derfor Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen til at sikre den mest optimale gennemførsel af projekterne, så unødvendige gener for beboerne undgås.