Sydhavnen er delt i spørgsmålet om nye retningslinjer for altaner

15.12.2020
Der var både holdninger for og imod, da vi spurgte borgerpanelet om de nye retningslinjer for altaner. Svarene er brugt i vores høringssvar.

I starten af november spurgte vi vores borgerpanel, hvad de mener om forslaget til de nye retningslinjer for altaner, som vi havde fået i høring. Vi takker for de mange tilbagemeldinger, som vi har brugt i vores høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Gennemgående for både borgerpanelets svar og vores egne drøftelser er, at der både er holdninger for og imod de nye retningslinjer.

Vægtige argumenter for stramninger er især hensynet til lysindfald hos underboer og naboer og spørgsmålet om social ulig hed ved nyetablering af altaner, men også arkitektonisk harmoni. På den modsatte side fremhæves altaner som en positiv modvægt mod øget fortætning af byen og stadig færre grønne områder. Altaner giver let adgang til udendørsliv og ekstra luft og sol i hverdagen. Bemærkelsesværdigt er dog især hensynet til stuelejlighedernes lysindfald, hvor der er en overvejende skepsis mod altaner på 1. sal både i gården og mod gaden.

I vores høringssvar giver vi altså hverken et klart ja eller nej til, hvorvidt det nye sæt retningslinjer bør gennemføres, men understreger, at aspekter som luft, dagslys og hensyn til fællesskabet er vigtige i overvejelserne.

Læs mere om høringsforlagt om de nye retningslinjer for tilbygning af altaner her

Find hele vores høringssvar, forslaget til de ændrede retningslinjer og reultatet af vores borgerpanelsundersøgelse herunder