Søg om støtte senest den 20. november

04.11.2019
Du kan både søge puljemidler til aktiviteter i 2019 og 2020. Det er aller sidste chance for at søge til aktiviteter afholdt i 2019.

Har du et projekt, du vil søge puljemidler til hos Kgs. Enghave Lokaludvalg, så er ansøgningsfristen 20. november.

Vær opmærksom på:

  • Du kan både søge til aktiviteter, der skal afholdes i 2019 og i 2020. Husk at præcisere det i din ansøgning.
  • Vær opmærksom på, at der er meget få midler tilbage til brug i 2019 og at midlerne skal bruges inden årsskiftet og at regnskab skal være modtaget hos os senest den 3. januar 2020, hvis du får tildelt midler. 
  • Puljeansøgninger til både 2019 og 2020 behandles på lokaludvalgsmødet den 19. december og der sendes svarbreve ud den 20. december.  

Frister og betingelser

KGS. ENGHAVEPULJEN har frist den 20. i hver måned – undtagen weekend/helligdage, her rykkes fristen til den efterfølgende mandag kl. 24.00. Der er ikke ansøgningsfrist i juni måned. Ansøgningerne behandles på det i kalenderen efterfølgende lokaludvalgsmøde.

Læs mere om vores retningslinjer for puljeansøgninger.