Puljefrister i 2020 - næste frist 20. december

09.12.2019
Læs mere om puljefristerne i 2020, relevante datoer og hvilket ansøgningsskema du skal bruge.

Har du et projekt, du vil søge puljemidler til hos Kgs. Enghave Lokaludvalg, så er ansøgningsfristen også i 2020 som oftest den 20. i måneden. Den næste frist er den 20. december og ansøgningerne bliver behandlet på lokaludvalgsmødet den 30. januar 2020. 

Vær opmærksom på...

Grundlæggende lægger vi vægt på, at projekter der søges midler til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen mellem boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller indtænker miljøhensyn som fx affaldssortering, miljømærkede materialer m.m. i udførelsen af projektet.

Husk, du skal bruge det gældende ansøgningsskema for Kgs. Enghave 2020 og sende til kgsenghavelokaludvalg@okf.kk.dk

Frister og betingelser

KGS. ENGHAVEPULJEN ...

  • har frist den 20. i hver måned – undtagen weekend/helligdage, her rykkes fristen til den efterfølgende mandag kl. 23.59 - hold øje med vores kalender.
  • har ikke ansøgningsfrist i juni måned.
  • Ansøgningerne behandles på det i kalenderen efterfølgende lokaludvalgsmøde.
  • Både Kgs. Enghavepuljen og Julepuljen har frist mandag den 21. september

Læs mere om vores retningslinjer for puljeansøgninger inden du sender din ansøgning.