Kom til borgermøde om planforslag for Ny Skole på Sluseholmen

15.11.2019
Dette borgermøde handler om det nødvendige lokalplantillæg, hvor det første borgermødes fokus var på skolens arkitektur og pædagogik.

Københavns Kommune inviterer sammen med Kgs. Enghave Lokaludvalg til borgermøde om Teglværkshavnen tillæg 11 - lokalplanforslag. 

Forslaget til lokalplantillæg muliggør en tresporet skole (ca. 840 elever) på Sluseholmen Syd med idrætshal, klub og madskole samt et parkeringshus, der placeres som randbebyggelse mod Sjællandsbroen. Lokalplantillægget fastlægger bestemmelser for bygningerne og udformningen af udearealerne i sammenhæng med de tilgrænsende områder. Parkeringshuset, som også skal rumme eksisterende pladser på terræn, placeres mod Sjællandsbroen med idrætshallen ovenpå.

Du kan læse hele lokalplanforslaget og læse om Den ny Skole på Sluseholmen.

Tid og sted

Onsdag den 27. november 2019 kl. 19.00-21.00 hos Arbejdernes Landsbank, Sluseholmen 2, 2450 København SV.

Facebookevent

Baggrund

Københavns Kommune bygger en ny, tresporet skole med KKFO, idrætshal, madskole og klub på Sluseholmen. Skolen skal påbegyndes senest 1. februar 2022. Skolen skal stå færdig senest 1. januar 2024. Ud over skolen består projektet af opførelse af et parkeringshus og etablering af vejadgang fra Sjællandsbroen samt oprensning af jord.