Ændrede vilkår for puljeansøgere

17.04.2020
På grund af coronakrisen skal du være opmærksom på nogle forbehold, når du søger puljemidler

Der er ansøgningsfrist til Kgs. Enghavepuljen på mandag den 20. april. Alting er dog lidt anderledes som følge af coronakrisen, ligesom der kan være forsinkelser i behandlingen af puljeansøgninger.

Hvis du får støtte til et projekt eller arrangement, skal det til enhver tid overholde myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger. 

Det betyder for eksempel, at du ikke kan anvende de bevilgede midler, såfremt arrangementets forventede antal deltagere overstiger de på tidspunktet for arrangementets gennemførelse gældende rammer for forsamlinger. 

I tilfælde af, at arrangementet må aflyses, udsættes eller ændres som følge af myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger, har du en forpligtelse til i videst muligt omfang at begrænse udgifterne til arrangementet.

Hvis du er i tvivl, skal du i god tid rette henvendelse til sekretariatet.