Nyheder

SydhavnsCompagniet inviterer til informations- og dialogmøde på "den grønne triangel" på Hørdumsgade, den 25. maj kl. 16.30-18.
Visualisering af et sorteringspunkt. Illustration CF Møller
I København skal der over de næste år opsættes 750 sorteringspunkter til affald - du kan give dine input til, hvor de skal stå i Sydhavnen!
Opsætning af informationsskilte på Tippen
Bliv klogere på Tippens historie og på dyr og planter, du kan møde på Tippen
Så er det lige nu, du skal søge Københavns Kommunes pulje til biodiversitet.
Fårelauget har en fin gammel el-postcykel med lad til at tømme skraldespande med
Foråret er på vej, og det betyder fyldte skraldespande på Sydhavnstippen. Har du lyst til at give en hånd med?
Arkitektforslag til udvikling af Stejlepladsen
Vi har samlet en række spørgsmål og svar om byggeprocessen.
Arealet markeret med rødt viser det samlede græsareal mellem Hørdumsgade og Enghavevej. Den blå cirkel markerer placeringen af det område, som lejes af BaneDanmark og hvor byrummet etableres.
Lokaludvalget bakker om at forbedre det midlertidige byrum i Hørdumsgade som et alternativt byrum til øldrikkerne på Anker Jørgensens Plads.
Istandsættelse af Østre Kapel kan ikke vente længere - det regner ind gennem huller i taget!
De igangværende drøftelser om tilpasning af lokaludvalgene bør sikre lige demokratisk service til alle borgere i København
Har du en ildsjæl i maven og en god idé til at skabe lokale fællesskaber i hovedet, så er det nu du skal byde ind.
Der vil blive iværksat mange store anlægsprojekter i bydelen de næste år, og i Lokaludvalget ønsker vi så få gener for beboerne som muligt.

Sider