Møde i Bymiljøudvalget

04 jun

Dato

tor. 04. jun. kl. 19.00 til kl. 21.00
Bymiljøudvalget arbejder med byudvikling, trafik, miljø, lokalplaner og natur.

Kgs. Enghave Lokaludvalg har tre fagudvalg. Fagudvalgene fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget, fx udkast til høringssvar og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalget, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets ordinære møde. 

Fagudvalgene mødes en gang om måneden og er åbne for aktive borgere, der har lyst til at være med. 

Du kan få information om fagudvalgene via sekretariatet.