Forretningsudvalgsmøde

16 jan

Dato

tor. 16. jan. kl. 17.30 til kl. 19.00
Forretningsudvalget varetager den koordinerende funktion vedrørende Lokaludvalgets sager og dagsorden.

Forretningsudvalget består af formanden, de to næstformænd og de tre fagudvalgsformænd:

Joan Røge, formand for lokaludvalget
Hans Præstbro, 1. næstformand  
Jan Fønss, 2. næstformand  
Ann Vikkelsø, formand for Bymiljøudvalget 
Steen Eriksen, formand for Kulturudvalget 
Johan Thornberg, formand for Socialudvalget 

Modsat de øvrige udvalg er Forretningsudvalget ikke et åbent udvalg.