Høring om Sydhavnsgade

Lige nu har Kgs. Enghave Lokaludvalg høringen om Sydhavnsgade (Industritrekanten) i intern høring.

Til august kommer der en offentlig høring fra den 10. august til den 31. august og lokaludvalget forventer et afholde et borgermøde sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i august. 

De private grundejere på Industritrekanten ønsker at byudvikle trekanten (Sydhavnsgade – Scandiagade – Borgmester Christiansens Gade) og bl.a. bygge til serviceerhverv og boliger. På nuværende tidspunkt ligger der kun erhverv i forskellig grad. Området ligger både ud til den trafikerede Sydhavnsgade, men vender også ind mod Scandiagade, der i øjeblikket skybrudssikres og hvor der kommer en grøn park.

Lokaludvalget er med i processen fra begyndelsen og er især opmærksom på bebyggelsesprocent og sammensætningen af det nuværende erhverv, fremtidige typer serviceerhverv og typen af boligformerne, der tænkes for området.

Hold øje med Bliv Hørt-portalen i august