Valg 2018: 14 nye medlemmer

Efter en spændende valgaften mandag den 26. februar kan vi nu byde 14 nye foreningsmedlemmer velkommen i Kgs. Enghave.

 

Stort tillykke til både nye og kendte ansigter i lokaludvalget og tak for en god aften!

Fordeling af pladserne

Valgbordene var delt op mellem de tre områder; Bymiljø med fem pladser, Kultur med fem pladser og fire pladser til det sociale efter forslag fra det afgående lokaludvalg. Kandidaterne besluttede efter afstemning at fastholde de tre områder og fordelingen af pladser og efter en velfortjent pause gå videre til, hvordan de skulle fordele pladserne mellem sig.

Nye og gamle stemmer

Seks mænd og otte kvinder fordelt på seks nye ansigter og otte kendte ansigter, kunne efter diskussion og enighed i kultur-gruppen og bymiljø-gruppen modtage klapsalver som nye medlemmer og efter en afstemning i plenum kunne vi igen klappe af nye medlemmer fra social-gruppen. Stort tillykke og velkommen til vores 14 nye medlemmer, der repræsenterer bredt i det lokale foreningsliv inden for kultur, fritid, bolig, børn og unge samt det sociale og det grønne område. Vi afventer dog den fuldstændige liste med de ni partipolitisk udpegede medlemmer, før vi kan fremvise et komplet nyt lokaludvalg.

Meet’n’greet

Torsdag den ​15. marts kl. 18.00 kan de nye medlemmer og suppleanter og de afgående medlemmer hilse på hinanden til et ‘meet and greet’-arrangement i Karens Minde Kulturhus.

Første arbejdsdag

Det nye lokaludvalg trækker første gang i arbejdstøjet d. 22. marts, hvor de skal konstituere sig. Hvilket vil sige at de sammen skal vælge formand, næstformænd, hvordan de grupperer sig i underudvalgene og hvem der skal være formand for de enkelte fagudvalg. Når konstitueringen er på plads, kan de hver især sætte sig til rette med deres nye titel som lokaludvalgsmedlem i Kgs. Enghave, og med deres første dagsorden, når der efterfølgende er det første lokaludvalgsmøde med de medlemmer.