Bynet 2019: Det lokale busnet blev diskuteret

Busnettet skal ændres, og dette var udgangspunktet for et velbesøgt borgermøde af Sydhavnens og Valbys borgere.

Omkring 140 borgere mødte tirsdag aften op på Skt. Annæ Gymnasium, da vi sammen med Valby Lokaludvalg havde arrangeret borgermøde om forslaget til det kommende lokale busnet, som træder i kraft i forbindelse med metroens Cityring åbner sommeren 2019.

Allerede under de indledende oplæg fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og Movia blev der ivrigt stillet spørgsmål til ændringerne af det lokale busnet.

For Kgs. Enghave var det især ændringen af den højfrekvente linje 4A til en lokalbus (linje 18), udsigten til kun en linjeføring på holmene og nedlæggelsen af linje 3A, som gav anledning til diskussion. Flere udtrykte bekymring for, at mulighederne for at komme på tværs af byen uden skift blev indskrænket som følge af ændringerne.

Lokaludvalget skal aflevere høringssvar inden den 18. februar og inddrager de input og kommentarer, som blev givet til borgermødet.

Tak fordi I kom og deltog og for alle jeres mange kommentarer.

Du kan læse mere om planerne på Movias hjemmeside