Møder og fagudvalg

Lokaludvalget mødes fast en gang om måneden.

Lokaludvalgsmøder

Lokaludvalget mødes fast en gang om måneden til lokaludvalgsmøde. På møderne orienterer vi hinanden om vores arbejde i de forskellige fagudvalg, behandler puljeansøgninger og drøfter aktuelle sager, som vedrører Sydhavnen. 

Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte med, når vi diskuterer. Den første halve time er borgernes tid. Her er der mulighed for at spørge lokaludvalget til råds, præsentere en sag, som vi bør se nærmere på, eller lignende.

Referater og dagsordner til lokaludvalgsmøder

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du finde referater og dagsordener fra lokaludvalgsmøderne.

Fagudvalg

Der er tre fagudvalg under lokaludvalget:

1. Bymiljøudvalget 

Bymiljøudvalget arbejder med byudvikling, trafik, miljø, lokalplaner og natur i Sydhavnen.

2. Kulturudvalget

Kulturudvalget arbejder med kultur, fritid og idræt i Sydhavnen.

3. Socialudvalget

Socialudvalget arbejder med integration, børn & unge, ældre, sociale forhold, sundhed og beskæftigelse i Sydhavnen.

Baggrundsgrupper for lokaludvalget

Fagudvalgene fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget, fx udkast til høringssvar, laver projekter og arrangementer i bydelen og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalgene, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets ordinære møde. 

Fagudvalgene mødes en gang om måneden og er åbne for aktive borgere, der har lyst til at være med. 

Mødeplaner for de forskellige udvalg

Mødeplan for lokaludvalgsmøder 2021

Vi holder vores lokaludvalgsmøder i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

Mødeplan 

  • Torsdag den 28. oktober 
  • Torsdag den 25. november
  • Torsdag den 16. december
Mødeplan for Bymiljøudvalget
  • Torsdag den 11. november
  • Torsdag den 2. december
Mødeplan for Kulturudvalget
  • 11. november
  • 2. december
Mødeplan for Socialudvalget
  • 8. november
  • 29. november