Borgermøde om Tippen

Kom og bidrag med vigtige inputs til naturplejen på Tippen

Biologer fra Natur360 har vurderet tilstanden af Sydhavnstippen og er kommet med anbefalinger til den fremadrettede naturpleje. Naturplejeanbefalingerne indebærer blandt andet køer/vilde heste på Tippen, undtagelsesvis tilskudsfodring af dyrene og sammenlægning af foldene, så dyrene har adgang til hele arealet året rundt.

Partnerskabet Tippen Syder, som står for beslutningerne om naturpleje og formidling på Tippen, står nu overfor nogle store beslutninger, når de skal beslutte indholdet i den kommende plejeplan. Det skal de bruge jeres input til.

Kgs. Enghave Lokaludvalg holder derfor i samarbejde med Partnerskabet Tippen Syder et borgermøde om Tippens fremtid, hvor du kan komme med dine input.

Vi får besøg af biologerne, der har udarbejdet det naturfaglige notat og de tilhørende plejeanbefalinger, som vil forklare baggrunden for deres anbefalinger.

Mødet vil herefter særligt berøre følgende tre temaer:

1. Ændring af dyrebesætning

Biologerne foreslår, at der også kommer køer/vilde heste ud på Tippen sammen med fårene, gederne og alpakaerne. Det skyldes, at køer og heste er rigtig gode naturplejere sammen med andre dyrearter. De forskellige arter af græsningsdyr har nemlig unikke græsningsstrategier, fødevalgspræferencer og påvirker naturområdet med deres aktiviteter på forskellig vis. Græsning med kun får og alpakaer, som har været tilfældet på Tippen længe (indtil gederne kom for nogle måneder siden), fremmer nemlig ikke en urterig flora og har ikke nogen effekt på dominansen af bjergrørhvene. Kunne du se køer og/eller vilde heste for dig ude på Tippen?

2. Minimering af tilskudsfodringen af dyrene

Biologerne har anbefalet at dyrene ikke fodres om vinteren – kun undtagelsesvist ved meget snerige vintre eller tørkeperioder. Hvis dyrene bliver fodret, forringer man nemlig græsningen og dermed også biodiversiteten. Om vinteren er det vigtigt at vegetationen græsses ned, så der hurtigere kommer lys og varme ned til jordbunden om foråret.

3. Sammenlægning af foldene

Græsningsdyrene bør ifølge biologerne have fuld adgang til hele arealet året rundt for at sikre det rigtige græsningstryk.

Vi glæder os til at se alle jer, der bruger Tippen til en spændende og lærerig aften!

Partnerskabet Tippen Syder

Læs mere om Partnerskabet Tippen Syders arbejde her

Sted

Karens Minde Kulturhus, Udsigten/Loftet, 3. sal

Wagnersvej 19

2450 København SV

Kontaktperson

Eibhlin Caimbeul

Del med