Retningslinjer

Her kan du finde alt den information, du har brug for, når du skal søge vores pulje.

Vi har udarbejdet en puljeguide, så du kan orientere dig om kriterier og formalitetskrav, så du ved, om dit projekt falder inden for vores puljers formål.

Grundlæggende lægger vi vægt på, at projekter, der søges penge til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen ml. boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller indtænker miljøhensyn som f.eks. affaldssortering, miljømærkede materialer m.v. i udførelsen af projektet.